​​Batchene ble stoppet for salg og satt i karantene da det under tilsyn ble avdekket svakheter i rutinene for sterilitetssikring hos virkestoffprodusenten. Se nyhetssak 19.11.19.

Batchene ble satt i karantene i november 2019, med mulighet for å oppheve karantene hvis leveringssituasjonen skulle bli problematisk. I forbindelse med COVID-19 har spesialisthelsetjenesten meldt at de forventer en veldig betydelig økning i forbruket av Cefotaxim, og at tilgang på legemidlet er kritisk for pasientene.

Etter at batchene med Cefotaxim MIP ble satt i karantene har det blitt gjennomført ytterligere testing, blant annet av tyske myndigheter, uten at det har blitt påvist manglende sterilitet. Legemiddelverket vet at en del Cefotaxim MIP av berørte batcher har blitt benyttet ved norske sykehus og ingen bivirkninger er meldt til Legemiddelverket. Legemiddelverket har gått gjennom innrapporterte bivirkninger for produktet i EU (fra januar 2018) og har ikke identifisert noen rapporter om manglende sterilitet.

Legemiddelverket er kjent med at det kan forekomme Cefotaxim MIP med andre batchnummer. Disse skal være produsert med virkestoff fra en annen produsent.
Vi ber om at pasienter som får Cefotaxim MIP 1 g (batch3028916 og 3038716) og Cefotaxim MIP 2 g (batch 3031816, 3040616, og 3031916) følges nøye opp.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av bivirkninger etter godkjenning av legemidler er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.legemiddelverket.no/meldeskjema  

Publisert: 23.03.2020

​Fant du det du lette etter?