​​​Metodevarsel

For alle nye legemidler som er under godkjenning lager vi en kort rapport (metodevarsel) med informasjon om status for godkjenning, hvilke pasienter som er aktuelle for behandling, hvilke behandlingsalternativer som brukes i dag og forventet finansiering for legemidlet. Se rapportene (metodevarslene)

Vi lager metodevarsel for alle legemidler til bruk i sykehus, på blå resept og individuell stønad.  Metodevarslene skal sikre at nye og viktige legemidler raskt blir identifisert og prioritert for legemiddeløkonomisk vurdering.

Metodevurdering

Metodevurdering er en legemiddeløkonomisk vurdering av det nye legemidlet. Her vurderer vi nye legemidler opp mot eksisterende behandling og ser på kostnadseffektiviteten. Vårt mål er at metodevurderingen blir gjort samtidig med godkjenningsprosessen (MT-prosessen) og at vurderingen er ferdig samtidig med markedsføringstillatelsen.

Se oversikt over metodevurderinger

 

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?