​​​​​

 

 

Anbefalte hormonelle prevensjonsmidlerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/anbefalte-hormonelle-prevensjonsmidlerAnbefalte hormonelle prevensjonsmidlerKvinner som skal starte med prevensjon anbefales å velge p-stav eller hormonspiral. De gir svært god beskyttelse mot graviditet og gir ikke økt risiko for blodpropp. Dersom kvinner ønsker å bruke en pille, er rådet å velge en østrogenfri p-pille.372Informasjon om de tryggeste alternativene når det gjelder p-piller, p-stav og hormonspiral.
Prevensjonsmiddel og andre legemiddel som kan skrivast ut av helsesjukepleiarar og jordmødrerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/prevensjonsmiddel-og-andre-legemiddel-som-kan-skrivast-ut-av-helsesostrer-og-jordmodrerPrevensjonsmiddel og andre legemiddel som kan skrivast ut av helsesjukepleiarar og jordmødrerHelsesjukepleiarar og jordmødrer med nødvendig autorisasjon kan skrive ut alle typar prevensjon (ATC-gruppene G02 og G03): P-piller, minipiller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiralar og koparspiralar. 376Helsesjukepleiarar og jordmødrer med nødvendig autorisasjon kan skrive ut alle typar prevensjon.
Sjekkliste og informasjon til deg som forskriver p-pillerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/sjekkliste-og-informasjon-til-deg-som-forskriver-p-pillerSjekkliste og informasjon til deg som forskriver p-pillerSkriver du resept på kombinert hormonell prevensjon med drospirenon eller desogestrel når kvinner ønsker prevensjon?373Råd for å redusere risiko for blodpropp.
Til kvinner som begynner med p-pillerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/til-kvinner-som-begynner-med-p-pillerTil kvinner som begynner med p-pillerInformasjon til helsepersonell med råd om valg av p-piller, tips til riktig bruk og informasjon om bivirkninger.374Råd om valg av p-piller, tips til riktig bruk og informasjon om bivirkninger.

​Fant du det du lette etter?