​​​​​​​​​Det finnes flere typer prevensjon med hormoner:

Prevensjon som bare inneholder progestogen (gestagen)

  • P-stav
  • Hormonspiral
  • P-sprøyte
  • Minipille (p-pille uten østrogen)

Prevensjon med østrogen og progestogen:

    • Kombinasjons p-pille
    • P-plaster
    • Vaginalring


Legemiddelverkets anbefaling for kvinner som skal begynne med hormonell prevensjon:

Langtidsvirkende prevensjon (p-stav eller hormonspiral)

Hormonspiral og p-stav gir svært god beskyttelse mot graviditet. Ettersom de ikke inneholder østrogen, gir de heller ikke økt risiko for blodpropp.​ 

Ved valg av p-stav skal implantatet plasseres rett under huden på innsiden av den ikke-dominante overarmen​. Implantatet skal settes inn over tricepsmuskelen ca. 8-10 cm fra den mediale epikondylen på humerus og 3-5 cm fra fordypning mellom biceps- og tricepsmuskelen. Implantater som ikke kan palperes skal bare fjernes av helsepersonell som har erfaring med dette.​

En østrogenfri p-pille

P-piller uten østrogen gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske kvinner, men gir noe
oftere blødningsforstyrrelser enn kombinasjonspiller.

Kombinasjonspiller (p-piller med østrogen)

​​Kombinasjonspiller med østrogen kan være et alternativ for kvinner som ønsker god blødningskontroll og som ikke har kontraindikasjoner mot prevensjon med østrogen.

Alle p-piller med østrogen gir økt risiko for blodpropp. Kvinner som ønsker en kombinasjonspille, bør velge en p-pille med østrogen og levonorgestrel eller en p-pille med østrogen og norgestimat siden disse kombinasjonene gir minst økt risiko for blodpropp.​​​​​

​Oversikt over alle hormonelle prevensjonsmidler

Felleskatalogen har en oversikt over alle hormonelle prevensjonsmidler.​​ Her kan du lese om bruksmåte, fordeler og bivirkninger ved de ulike produktene.

Oppdatert: 27.09.2022

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?