​​​ ​​​​​​​​​Det finnes flere typer prevensjon med hormoner:

Prevensjon som bare inneholder progestogen (gestagen)

  • P-stav
  • Hormonspiral
  • P-sprøyte
  • Østrogenfrie p-piller

Prevensjon med østrogen og progestogen:

  • ​Kombinasjonspiller
  • P-plaster
  • ​Vaginalring

Legemiddelverkets anbefaling for kvinner som skal begynne med hormonell prevensjon:

Langtidsvirkende prevensjon (p-stav eller hormonspiral)

Hormonspiral og p-stav gir svært god beskyttelse mot graviditet. Ettersom de ikke inneholder østrogen, gir de heller ikke økt risiko for blodpropp.​ 

Ved valg av p-stav skal implantatet plasseres rett under huden på innsiden av den ikke-dominante overarmen​. Implantatet skal settes inn over tricepsmuskelen ca. 8-10 cm fra den mediale epikondylen på humerus og 3-5 cm fra fordypning mellom biceps- og tricepsmuskelen. Implantater som ikke kan palperes skal bare fjernes av helsepersonell som har erfaring med dette.​

Østrogenfrie p-piller

P-piller uten østrogen gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske kvinner, men gir noe oftere blødningsforstyrrelser enn kombinasjonspiller.​

​Sjekkliste til deg​​ som forskriver kombinasjonspreparater

Alle p-piller med østrogen gir økt risiko for blodpropp. Kvinner som ønsker en kombinasjonspille, bør velge en p-pille med østrogen og levonorgestrel eller en p-pille med østrogen og norgestimat siden disse kombinasjonene gir minst økt risiko for blodpropp.​​​​​

Det er utarbeidet en sjekkliste som forskrivere kan bruke for å kartlegge om kvinnen bør brukte kombinert prevensjon.

Det er også utarbeidet et informasjonsark til kvinner​ som minner om symptomer og tegn på dyp venetrombose, lungeemboli og hjerneslag.

Råd til kvinner som begynner med p-piller

Se pasientråd på Helsenorge.no​

Oppdatert: 12.04.2023

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?