​​​Da finnes det alternativer med dokumentert lavere risiko for blodpropp.

Det europeiske legemiddelkontoret bestemte at firmaer som markedsfører kombinert hormonell prevensjon, skulle distribuere et «Kjære helsepersonell-brev» (sendt ut i januar 2014) der dette er tema.

  • Det er utarbeidet en sjekkliste som forskrivere kan bruke for å kartlegge om kvinnen bør bruke kombinert hormonell prevensjon.
  • Det er også utarbeidet et informasjonsark til kvinner  som minner om symptomer og tegn på dyp venetrombose, lungeemboli og hjerneslag.

Oppdatert: 11.06.2018

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?