​​​Da finnes det alternativer med dokumentert lavere risiko for blodpropp.

Det europeiske legemiddelkontoret har bestemt at firmaer som markedsfører kombinert hormonell prevensjon, skal distribuere et «Kjære helsepersonell-brev»* der dette er tema.

  • Det er utarbeidet en sjekkliste som forskrivere kan bruke for å kartlegge om kvinnen bør bruke kombinert hormonell prevensjon.
  • Det er også utarbeidet et informasjonsark til kvinner *  som minner om symptomer og tegn på dyp venetrombose, lungeemboli og hjerneslag.

* Det er gjort en liten endring i informasjonsarket under anbefalinger for kvinner over 35 år som røyker. Informasjonsarket og sjekkliste gir nå samme informasjon.

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?