​​​Legemiddelverket har siden 2006 hatt 2–3 årlige møter i dette forumet hvor det diskuteres og orienteres om følgende saksområder:

  • Klassifisering
  • Nomenklatur
  • Ph. Eur monografier
  • HMPC-monografier for plantebaserte legemidler
  • HMPC-dokumenter  
  • Bivirkninger og sikkerhetsinformasjon i forhold til plantebaserte produkter

Referater og deltakerlister fra møtene

Deltakere 

Medisinplanteforum består av fagpersoner fra fagmiljøet ved Universitetet i Oslo, RELIS og Statens legemiddelverk. Deltakerne er fagpersoner som har kompetanse i tilknytning til tradisjonelle plantebaserte legemidler og naturlegemidler. Deltakerlisten offentliggjøres i tilknytning til referatene.

Interessekonflikter og taushetsplikt

Medlemmene blir forespurt om eventuelle interessekonflikter ved hvert møte, og har taushetsplikt i henhold til Offentlighetsloven.

Oppdatert: 30.11.2016

Publisert: 23.06.2016

​Fant du det du lette etter?