​Legemiddelverket har bare utarbeidet informasjon om noen utvalgte vaksiner. Se folkehelseinstituttets nettsider for fullstendig oversikt over alle vaksiner.

 

 

Barnevaksinasjonsprogrammethttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/barnevaksinasjonsprogrammetBarnevaksinasjonsprogrammetDet anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer. Blant dem er rotavirus, meslinger og humant papillomavirus (HPV). Folkehelseinstituttet har ansvar for vaksinasjonsprogrammet.402Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer. Blant dem er rotavirus, meslinger og humant papillomavirus (HPV).
HPV-vaksine - hvem bør vaksineres og hvordan beskytter vaksinen?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/hpv-vaksine-hvem-bor-vaksineres-og-hvordan-beskytter-vaksinenHPV-vaksine - hvem bør vaksineres og hvordan beskytter vaksinen?Vaksinene får kroppens immunsystem til å danne motstandsstoffer (antistoffer) og beskytter mot HPV-type 6, 11, 16 og 18. Viruset kan føre til livmorhalskreft eller forstadier til livmorhalskreft.404
Influensavaksineringhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/influensavaksineringInfluensavaksineringInfluensavirus endrer seg. Derfor må sesongvaksinen før hver sesong tilpasses nye stammer som gir opphav til sykdom. I tillegg gir sesonginfluensavaksiner kortvarig beskyttelse. Man må derfor vaksineres før hver influensasesong for å være beskyttet.1394Godkjente vaksiner og råd for vaksinering.
Tiomersal i vaksinerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/tiomersal-i-vaksinerTiomersal i vaksinerBruk av kvikksølv i legemidler er forbudt. Forbudet omfatter ikke kvikksølvforbindelsen tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner eller produkter der innholdet av kvikksølv utgjør mindre enn 0,001 vektprosent av produktet.411

​Fant du det du lette etter?