​Legemiddelverket har bare utarbeidet informasjon om noen utvalgte vaksiner. Se folkehelseinstituttets nettsider for fullstendig oversikt over alle vaksiner.

 

 

Barnevaksinasjonsprogrammethttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/barnevaksinasjonsprogrammetBarnevaksinasjonsprogrammetSe informasjon fra Folkhelseinstituttet.402
HPV-vaksine - hvem bør vaksineres og hvordan beskytter vaksinen?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/hpv-vaksine-hvem-bor-vaksineres-og-hvordan-beskytter-vaksinenHPV-vaksine - hvem bør vaksineres og hvordan beskytter vaksinen?Vaksinene får kroppens immunsystem til å danne motstandsstoffer (antistoffer) og beskytter mot HPV-type 6, 11, 16 og 18. Viruset kan føre til livmorhalskreft eller forstadier til livmorhalskreft.404
Influensavaksineringhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/influensavaksineringInfluensavaksineringInfluensavirus endrer seg. Derfor må sesongvaksinen før hver sesong tilpasses nye stammer som gir opphav til sykdom. I tillegg gir sesonginfluensavaksiner kortvarig beskyttelse. Man må derfor vaksineres før hver influensasesong for å være beskyttet.1394Godkjente vaksiner og råd for vaksinering.
Koronavaksinerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksinerKoronavaksinerInformasjon om godkjenning og bivirkninger av koronavaksiner.2607Informasjon om godkjenning av vaksiner og oversikt over bivirkninger.
Tiomersal i vaksinerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/tiomersal-i-vaksinerTiomersal i vaksinerBruk av kvikksølv i legemidler er forbudt. Forbudet omfatter ikke kvikksølvforbindelsen tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner eller produkter der innholdet av kvikksølv utgjør mindre enn 0,001 vektprosent av produktet.411

​Fant du det du lette etter?