​​​​​Hvem bør vaksineres?

Se informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Hvordan skjer vaksineringen?

Se informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Hvor vanlig er vaksineringen?

HPV-vaksiner er godkjent i over 100 land og gitt til flere titalls millioner jenter over mange år. Vaksinen ble først godkjent i 2006 og for Gardasil som brukes mest i Norge har over 30 millioner jenter/kvinner fått vaksinen, hvorav over 8 millioner i Europa. I Norge tar 70-80% av alle jenter per årsklasse vaksinen. ​​

Beskyttende effekt

Virkemåte

Vaksinene får kroppens immunsystem til å danne motstandsstoffer (antistoffer) mot virusprotein (L1 protein). Disse antistoffene hjelper kroppen med å ødelegge viruset. Ved smitte av de virusene som vaksinen beskytter mot, klarer kroppen mye raskere å lage antistoffer hvis man er vaksinert enn hvis man ikke er det. Vaksinene er også tilsatt stoffer (adjuvans) som skal forsterke dannelsen av antistoffer. Vaksinene lages med en metode som kalles ”rekombinant DNA-teknologi”.

Vaksinene gir best beskyttelse når den gis før seksuell debut. I Norge er det tre HPV-vaksiner på markedet, Cervarix, Gardasil og Gardasil 9. Cervarix beskytter mot celleforandringer i livmorhalsen som er forstadier til kreft. Gardasil og Gardasil 9 beskytter mot celleforandringer i livmorhalsen og ytre kvinnelige kjønnsorganer som er forstadier til kreft, samt mot kjønnsvorter.

Alle vaksinene beskytter mot HPV-type 16 og 18, som sannsynligvis er årsaken til 70% av tilfellene av livmorhalskreft. Cervarix har også vist å ha kryssbeskyttende effekt mot HPV-type 31,33 og 45. Disse tre typene, i tillegg til type 52 og 58 er til sammen er ansvarlig for om lag 20 % av livmorhalskrefttilfellene.

Gardasil beskytter i tillegg mot kjønnsvorter, og HPV-typene 6 og 11 er årsak til omkring 90% av alle tilfellene av kjønnsvorter. Beskyttelsen varer i opptil 8 år. 

Gardasil 9 inneholder direkte beskyttelse mot HPV- typene 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58. Det vil si at den beskytter mot kjønnsvorter (HPV 6 og 11), de HPV-typene Cervarix dekker (16, 18, 31, 33, 45), og HPV-type 52 og 58.

Gardasil har ikke vist å ha en terapeutisk effekt og skal derfor ikke brukes som behandling av livmorhalskreft og forstadier til dette.​​

Varighet

Vaksinene gir svært god beskyttelse mot forstadier til kreft og vedvarende infeksjon av HPV-typene i vaksinen. Vedvarende beskyttelseseffekt er så langt påvist i 8 år etter fullført primærvaksinasjon. 

Effekten over lengre tid og behovet for revaksinering er ikke klarlagt, men produsentene har forpliktet seg til å undersøke dette nærmere. Det er foreløpig usikkert om vaksineringen må gjentas etter noen år.

Beskytter ikke mot andre sykdommer

Vaksinene beskytter ikke mot andre typer HPV som forårsaker livmorhalskreft. Vaksinene gir ikke beskyttelse mot en HPV-type som man allerede er infisert med ved vaksinasjonstidspunktet.

Vaksinene kan bare beskytte mot sykdommer forårsaket av HPV-typene og ikke mot andre seksuelt overførbare sykdommer. En må derfor ta nødvendige forholdsregler for å beskytte seg mot andre sykdommer. Kondom er den eneste metoden som beskytter mot overføring av smitte med klamydia, gonoré og HIV.   

Etter vaksinering bør alle kvinner fortsette å ta celleprøver fra livmorhalsen slik som myndighetene anbefaler. 

Bivirkninger

Som alle legemidler kan også Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 forårsake bivirkninger, men de fleste bivirkningene er lite alvorlige. Les mer om bivirkninger​.​​

Oppdatert: 02.06.2022

Publisert: 23.06.2016

​Fant du det du lette etter?