Influensa A (H1N1) - antiviralia til barnhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/svineinflusensavaksine/influensa-a-h1n1-antiviralia-til-barnInfluensa A (H1N1) - antiviralia til barnDet finnes to typer antivirale midler til behandling og forebygging av influensa A av type H1N1. Det er Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir). I forbindelse med den pågående influensapandemien har europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) konkludert 410
Influensa A (H1N1) – antivirala til gravide og ammendehttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/svineinflusensavaksine/influensa-a-h1n1-antivirala-til-gravide-og-ammendeInfluensa A (H1N1) – antivirala til gravide og ammendeDet finnes to typer antivirale midler til behandling og forebygging av influensa A av type H1N1. Det er Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir). I forbindelse med den pågående influensapandemien har europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) konkludert 407
Relenza innhalasjonspulver må kun brukes i Diskhalerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/svineinfluensavaksine/relenza-innhalasjonspulver-ma-kun-brukes-i-diskhalerRelenza innhalasjonspulver må kun brukes i DiskhalerDet er rapportert inn et dødsfall som relateres til ikke-godkjent bruk av Relenza (zanamivir) innhalasjonspulver. Pulveret må kun brukes i Diskhaleren som følger med pakningen, og ellers som beskrevet i preparatomtale/pakningsvedlegg.409
Én dose Pandemrix tilstrekkelig for de fleste barn og voksnehttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/vaksiner-til-mennesker/svineinflusensavaksine/n-dose-pandemrix-tilstrekkelig-for-de-fleste-barn-og-voksneÉn dose Pandemrix tilstrekkelig for de fleste barn og voksneFolkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk har gjennomgått foreliggende data om effekt og bivirkninger av pandemivaksinen Pandemrix. Konklusjonen er at én vaksinedose ser ut til å gi tilstrekkelig beskyttelse for de aller fleste barn og voksne. Perso408