​​​Relenza (zanamivir) er et inhalasjonspulver til bruk ved influensa. Inhalasjonspulveret var i det rapporterte tilfellet løst opp i væske og brukt i nebulisator hos en pasient i respirator. (Nebulisator er et forstøverapparat hvor en løsning omdannes til en aerosol som så kan inhaleres.) Pulveret, som inneholder laktose, blokkerte deler av respiratoren og hindret dermed at den fungerte som den skulle. 

 

Råd til helsepersonell

  • Relenza inhalasjonspulver må bare administreres via Diskhaler som følger med originalpakningen
  • Pasienter som ikke kan inhalere fra Diskhaler, må behandles med alternativ behandling, for eksempel Tamiflu (oseltamivir) tabletter. Se for øvrig informasjon om behandling av H1N1-virusinfeksjoner
 

Meld bivirkninger til RELIS

Leger oppfordres til å melde bivirkninger ved slik feilbruk til RELIS i sin helseregion på samme måte somde melder andre type bivirkninger.

Publisert: 23.06.2016