​​​​​​Antivirale midler – bruk hos gravide og ammende

Sikkerheten ved bruk av Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir) under graviditet og amming er ikke fullstendig klarlagt. Dyrestudier har ikke påvist uheldig påvirkning av fosteret eller barnet, men i utgangspunktet er verken Tamiflu eller Relenza godkjent til bruk hos gravide eller ammende med mindre fordelen ved å behandle mor oppveier risikoen for fosteret eller barnet.

EMEA (Europeiske legemiddelmyndigheter) har nylig gått gjennom eksisterende dokumentasjon og konkludert med at det under den pågående pandemien er riktig å anbefale antiviral behandling av syke gravide og ammende.  Alvorlig influensasykdom hos gravide innebærer risiko for fosterpåvirkning og fødselskomplikasjoner. Denne risikoen er større enn risikoen for at de antivirale legemidlene skal påvirke fosteret.

Amming er viktig for barnets utvikling og motstandskraft mot sykdom. Fordelene med amming oppveier den teoretiske risikoen for at et antiviralt legemiddel som gis til moren, skal påvirke barnet på en uheldig måte.  

Graviditet

Helsemyndighetene anbefaler at alle gravide med influensasymptomer umiddelbart bør få tilbud om behandling med Tamiflu. 

  • Dosering ved behandling av sykdom: Tamiflu 75 mg 2 ganger daglig i 5 dager.

Forebyggende behandling med et antiviralt middel er aktuelt for gravide dersom andre i husstanden (eller tilsvarende nærkontakter) har fått sykdommen. Både Tamiflu og Relenza er vurdert og kan brukes, men Relenza er det foretrukne legemiddelet til profylaktisk behandling av gravide ut fra helsemyndighetenes vurdering. Pasienter med astma eller KOLS må rådføre seg med legen før inntak av Relenza da legemiddelet kan gi tranghet i luftveiene.

  • Dosering ved profylaktisk behandling: Relenza 2 inhalasjoner (2 × 5 mg) 1 gang daglig i 10 dager etter eksponering.

Amming

Ved behandling av ammende mødre med symptomer på ny influensa A (H1N1), kan Tamiflu (oseltamivir) benyttes.

  • Dosering ved behandling av sykdom: Tamiflu 75 mg 2 ganger daglig i 5 dager.

Ammende som har hatt nær kontakt med personer med antatt influensa A (H1N1), tilbys profylaktisk behandling etter vanlige retningslinjer dersom hun tilhører en risikogruppe for komplikasjoner av ny influensa. Amming i seg selv innebærer ikke økt risiko for komplikasjoner. Tamiflu er anbefalt antiviralt middel også i denne situasjonen. Barnet kan drikke melken mens mor behandles med Tamiflu.

  •  Dosering ved profylaktisk behandling: Tamiflu 75 mg 1 gang daglig i 10 dager etter eksponering.

Helsedirektoratet vurderer fortløpende bruk av antiviralia i en pandemisituasjon. Se pandemi.no for mer informasjon.

Publisert: 23.06.2016