​​Antivirale midler - bruk hos barn under 1 år

Tamiflu er i utgangspunktet godkjent for barn 1 år og eldre, mens Relenza er godkjent for barn 5 år og eldre. EMEA (Europeiske legemiddelmyndigheter) har gått gjennom datagrunnlaget vedrørende bruk av Tamiflu hos barn og konkludert med at det i en pandemisituasjon er riktig å åpne for bruk av Tamiflu også til barn under ett år. Det er foreløpig ikke funnet tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale dosering av Relenza til barn under 5 år.
 
Behovet for profylaktisk behandling til barn under 1 år må vurderes nøye før forskrivning på denne indikasjonen.
De generelle behandlingsrådene på pandemi.no gjelder også for barn.

Nedenforstående doseringsanbefalinger er basert på nyeste erfaring med behandling til barn under 1 år, og er en presisering av tidligere anbefalinger.
 

Oppdatering av preparatomtale og pakningsvedlegg er under arbeid , og vil bli tilgjengelige på vår nettside.

Barn under 1 måned:

  • Behandling: Tamiflu 2 mg/kg to ganger daglig i 5 dager.
  • Profylakse etter at barnet har vært utsatt for smitte: Tamiflu 2 mg/kg en gang daglig i 10 dager  etter eksponering.

Barn 1-3 måneder: 

  • Behandling: Tamiflu 2,5 mg/kg to ganger daglig i 5 dager.
  • Profylakse etter at barnet har vært utsatt for smitte: Tamiflu 2,5 mg/kg en gang daglig i 10 dager etter eksponering.

Barn 3–12 måneder:Behandling:

  • Tamiflu 3 mg/kg to ganger daglig i 5 dager.
  • Profylakse etter at barnet har vært utsatt for smitte: Tamiflu 3 mg/kg en gang daglig i 10 dager etter eksponering
 

Barn under ett år som får Tamiflu, bør være under oppsyn av helsepersonell, spesielt er det anbefalt at barn under 3 måneder behandles på sykehus. Studier pågår for ytterligere å bekrefte doseringsanbefalingene til denne aldersgruppen.

De vanligste bivirkningene hos barn under ett år er mage-tarmbivirkninger (spesielt kvalme) og irritabilitet.

To vitenskapelige rapporter som nylig er publisert i henholdsvis Eurosurveillance og British Medical Journal, bekrefter at kvalme er den vanligste bivirkningen når barn behandles med Tamiflu. Det er også sett bivirkninger som mareritt, søvnløshet og konsentrasjonsvansker. 

Bruk av Tamiflu kapsler og mikstur til barn

Tamiflu mikstur 12 mg/ml er spesielt beregnet for bruk hos barn eller andre som har problemer med å svelge kapslene. Miksturen er godkjent, men ikke markedsført i Norge. Den kan tas inn på godkjenningsfritak. Miksturen er omtalt i trykt versjon av Felleskatalogen og i preparatomtalen. Det kan imidlertid oppstå mangel på mikstur.

30 mg kapsel,  45 mg kapsel og 75 mg kapsel kan åpnes og blandes med søtlig matvare. Innholdet i kapslene kan løses i vann for å gi delmengde.

 
 

Styrken på oppløst kapsel blir 15 mg/ml. Selv om blandingen i vann inneholder små partikler kan den gis i sonde (8Fr). Doseringssprøyten som følger med Tamiflu suspensjon er bare merket for 30, 45 og 60 mg doser. Når lavere doser skal gis, må annen separat sprøyte benyttes.

Publisert: 23.06.2016