​​Tidligere anbefaling har vært å gi to doser Pandemrix til barn under 10 år. Det ser nå ut til at én dose er tilstrekkelig. I tillegg viser data at dose nummer to gir noe mer feber og lokalreaksjoner hos små barn. Derfor endres nå anbefalingen til å være én vaksinedose for alle unntatt immunsupprimerte. For dem som allerede er vaksinert med to doser, vil endringen i anbefalingen ikke ha noen betydning.

Myndighetene følger fortløpende med på resultater fra kliniske studier, og eventuelle oppdateringer anbefalingene skjer på grunnlag av disse. Dersom det på et senere tidspunkt skulle vise seg å være nødvendig med en vaksinedose til, vil myndighetene gå ut med ny informasjon om dette.

Publisert: 23.06.2016