Legemiddelverket gir generelle, allmennmedisinske råd. Kontakt lege eller apotek hvis du har spørsmål om bruk, bivirkninger og kombinasjoner av medisiner som gjelder ditt tilfelle. Du kan også stille spørsmål på nettsiden Tryggmedisin.no, som er en offentlig tjeneste. Tryggmammamedisin.no er en tilsvarende informasjonstjeneste for gravide og ammende.

Faste sider med informasjon fra Legemiddelverket til pasienter og forbrukere finner du på www.helsenorge.no. Nedenfor finner du lenker til sider med våre råd: