Nedanfor ser du ein oversikt over andre offentlege nettstader med pasient- og forbrukerretta informasjon om helse, sjukdom og behandling.​

Helsenorge.no

Gir informasjon om helse, sjukdom, behandling og pasienterettar. Tilbyr selvbeteningsløysingar som "Mine legemiddel". Vert drifta av Direktoratet for e-helse.

Folkehelseinstituttet

Gir helsevesen og innbyggarar råd og bistand når det gjeld mellom anna vaksinering, psykisk helse og rusmiddel.

Trygg mammamedisin

Svarer gravide og ammande på spørsmål om medisinbruk. Nettstaden vert driven av dei regionale legemiddel-informasjonssentera (RELIS).

Matportalen

Gir informasjon om mat og helse. Vert driven av Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet og andre etatar.

Nafkam.no

Informasjonssenteret Nafkam gir nøytral informasjon om alternativ behandling. Offentleg finansiert og knytta til Universitetet i Tromsø.

Ung.no

Informasjonskanal for ungdom om rettar, plikter og moglegheiter når det gjeld helse og andre spørsmål. Vert driven av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Barn og medisinar

Kompetansenettverket for legemiddel til barn omfattar offentleg helsepersonell og lagar mellom anna informasjon tilpassa barn, ungdom, foreldre og helsepersonell.

Oppdatert: 11.01.2018

Publisert: 14.09.2016

​Fant du det du lette etter?