​​Fram til nå har sikkerhetsinformasjon om et legemiddel i form av «Kjære helsepersonellbrev» og opplæringsmateriell, vært sendt som brev. Undersøkelser som Legemiddelverket har gjennomført viser at mange leger ikke leser disse og at det er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov.

Legemiddelindustrien utarbeider sikkerhetsinformasjonen til helsepersonell i samarbeid med Legemiddelverket eller etter krav satt av myndighetene. 

Informasjonen merkes med Legemiddelverkets sikkerhetslogo:

Kjære helsepersonell-brev

Opplæringsmateriell

Pilotprosjekt

Legemiddelverket, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og legemiddelindustrien mener at distribusjon av sikkerhetsinformasjon via brev ikke lenger er den beste måten å nå fastleger på. Legemiddelverket gjennomfører derfor et pilotprosjekt hvor materiellet utelukkende distribueres via elektroniske kanaler.

Pilotperioden vil vare fram til 1. februar 2022. Legemiddelverket vil deretter vurdere om en permanent ordning med utelukkende elektronisk distribusjon kan innføres til fastleger.

Pilotprosjektet er under evaluering og videreføres midlertidig inntil evalueringen er gjennomført.

Inntil det finnes gode elektroniske løsninger i spesialisthelsetjenesten, vil sikkerhetsinformasjonen fortsatt sendes per brev til sykehusleger.

Hvilken sikkerhetsinformasjon skal varsles?

Alle "Kjære-helsepersonell"-brev og nytt opplæringsmateriell varsles til fastlegene via pasientjournalen. 

For oppdatert opplæringsmateriell varsles det utelukkende hvis oppdateringen er krevd av myndigheter. Det er derfor viktig at det tydelig fremgår i innsendelse til Legemiddelverket om oppdateringen er krevd av myndighetene. Det må i tillegg tydelig fremgå at fastleger er mottakergruppe for materiellet. 

Hvor finnes informasjonen?

Fastleger vil motta viktig sikkerhetsinformasjon i forskrivningsøyeblikket i pasientjournalen (EPJ). Informasjonen ligger også lett synlig i Felleskatalogen ved søk på legemiddelnavn. Dette vises både på nettsiden og i appen. «Kjære helsepersonell-brev» vises med overskriften «Varsel fra Legemiddelverket». Alle «Kjære helsepersonell-brev», samt lenke til opplæringsmateriell hos Felleskatalogen, er tilgjengelig på legemiddelverket.no. Et utvalg av brevene blir også omtalt i «Nytt om legemidler» i Tidsskriftet for Den norske legeforening.


Publisert: 22.10.2020

​Fant du det du lette etter?