Regelverk for oppfølging av legemiddelsikkerhethttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/regelverk-for-oppfolging-av-legemiddelsikkerhetRegelverk for oppfølging av legemiddelsikkerhetPasientsikkerhet er grunnleggende både i forbindelse med godkjenning av nye legemidler og oppfølging av sikkerhet og effekt etter markedsføring. Det stilles strenge krav til hvordan legemiddelfirma følger opp dette.347Krav til legemiddelfirma når det gjelder oppfølging etter markedsføring.
Bivirkningsmeldinger for parallellimporterte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/informasjon-for-legemiddelfirma/bivirkningsmeldinger-for-parallellimporterte-legemidlerBivirkningsmeldinger for parallellimporterte legemidlerParallellimportør som mottar meldinger om mistenkte bivirkninger, bør videreformidle meldingene til MT-innehaver for originalpreparatet.349
Electronic transmission of individual case safety reports by the Marketing authorisation holderhttps://legemiddelverket.no/english/pharmacovigilance/electronic-transmission-of-individual-case-safety-reportsElectronic transmission of individual case safety reports by the Marketing authorisation holder As of November 2017 the Marketing authorisation holder shall report individual case safety reports (ICSRs) directly to EudraVigilance (EV).438
Kjære helsepersonell-brev – veiledning for innsendinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/kjere-helsepersonell-brev-med-sikkerhetsinformasjon-veiledning-for-innsendingKjære helsepersonell-brev – veiledning for innsendingKjære helsepersonell-brev er brev til helsepersonell som Legemiddelverket eller EMA pålegger innehaver av markedsføringstillatelsen for et legemiddel å sende ut i forbindelse med informasjon det er spesielt viktig å gjøre helsepersonell oppmerksom på. 348Rutiner for utarbeidelse og merking av brevene.
Opplæringsmateriell - veieldning for innsending og distribusjonhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/retningslinjer-for-utarbeidelse-og-distribusjon-av-oppleringsmateriellOpplæringsmateriell - veieldning for innsending og distribusjonNoen legemidler har spesiell risiko for bivirkninger. Produsenten kan bli pålagt å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for at bivirkningene skal oppstå. 350
PSUR Repository obligatorisk ved innsendelse av PSURhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/psur-repository-obligatorisk-ved-innsendelse-av-psurPSUR Repository obligatorisk ved innsendelse av PSURSiden 13. juni 2016 har det vært obligatorisk å benytte PSUR Repository for alle legemidler til humant bruk, godkjent i sentrale og nasjonale (MRP, DCP, NP) prosedyrer. 1892
Produktinformasjon - anbefalinger om oppdateringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/oppdatering-av-produktinformasjonProduktinformasjon - anbefalinger om oppdateringInnehaver av markedsføringstillatelse for et legemiddel er ansvarlig for å oppdatere sin produktinformasjon i henhold til ny kunnskap om legemiddelet. Her finner du anbefalinger og norske oversettelser av anbefalt tekst.660Anbefalinger fra CHMP, PRAC med flere.
Rutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldingerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/informasjon-for-legemiddelfirma/innehenting-av-tilleggsinformasjon-til-bivirkningsmeldingerRutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldingerMT-innehaver skal i utgangspunktet ikke be om tilleggsopplysninger til bivirkningsmeldinger («follow-up»-informasjon) i henhold til Good Vigilance Practice modul VI, avsnitt VI.C.2.2. 353MT-innehaver skal i utgangspunktet ikke be om tilleggsopplysninger til bivirkningsmeldinger («follow-up»-informasjon).
Rutiner for varsling av Emerging safety issueshttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/rutiner-for-varsling-av-emerging-safety-issuesRutiner for varsling av Emerging safety issuesVarsel om Emerging Safety Issue (ESI) skal sendes med e-post til Legemiddelverket senest tre virkedager etter at det er fastslått at et signal er et ESI. Emnelinjen i e-posten skal inneholde ordene «emerging safety issue» og/eller «ESI».1553
Spørsmål og svar om legemiddelovervåkingslovverk i Norge https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/informasjon-for-legemiddelfirma/sporsmal-og-svar-om-innforingen-av-nytt-legemiddelovervakingslovverk-i-norge-Spørsmål og svar om legemiddelovervåkingslovverk i Norge I juli 2012 ble lovverket for legemiddelovervåking oppdatert. Direktiv som omfatter alle legemidler uansett godkjenningsprosedyre og en forordning som gir spesifiseringer i regelverket for preparater godkjent kun i sentral prosedyre.351Informasjon om modulene i EU-direktivene.
Standardmerking av sikkerhetsinformasjon som sendes til helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/informasjon-for-legemiddelfirma/standardmerking-av-sikkerhetsinformasjon-som-sendes-til-legerStandardmerking av sikkerhetsinformasjon som sendes til helsepersonellLegemiddelindustrien oppfordres til å bruke standardisert merking på all sikkerhetsinformasjon som sendes ut til leger i samarbeid med Legemiddelverket. 352

​Fant du det du lette etter?