​​​Kjære helsepersonell-brev brev skal utarbeides i samarbeid med myndighetene og sendes ut i henhold til fastsatt tidsplan.

Innsending av norsk oversettelse og forslag til mottakergrupper.

Den endelige engelske versjonen, norsk oversettelse og forslag til mottakergrupper for brev som gjelder bivirkninger og sikkerhet, sendes til bivirkninger@legemiddelverket.no innenfor tidsfristen i den oppsatte planen. Oversettelsen skal legge vekt på godt og enkelt språk tilpasset mottakergruppene som er foreslått.

Fra juni 2018 er det ikke lenger nødvendig at MT-innehaver sender Kjære helsepersonell-brev til regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS).

Informasjonsbrev som ikke omhandler bivirkninger og sikkerhet

Legemiddelverkets kommentarer til brevene

Legemiddelverket kommenterer, men godkjenner ikke brevene.

Standardlogo for sikkerhetsinformasjon

Legemiddelindustrien oppfordres til å bruke standardisert merking på all sikkerhetsinformasjon som sendes ut til leger i samarbeid med Legemiddelverket.

Merking med svart trekant ▼

Kjære helsepersonell-brev som gjelder legemidler som er underlagt særlig overvåking må merkes svart trekant ▼.
 
Den svarte trekanten skal plasseres foran preparatnavnet (▼preparatnavn) i begynnelsen av brevet, der det er naturlig. I avsnittet i brevet hvor det oppfordres til bivirkningsrapportering skal også inkluderes følgende tekst:

«▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig». 

Distribusjon

Apotek

DHPC sendes til apotek på epost. Oversikt over epostadresser til apotekene fås fra Felleskatalogen. For å få utlevert listene sendes en epost til fkmanus@felleskatalogen.no​ med emnefeltet "E-post apotek til utsendelse av DHPC".

Eposten til apoteket bør inneholde teksten "Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Legemiddelverket" i emnefeltet. Kjære helsepersonell-brevet legges ved eposten i pdf format.

Fastleger/allmennleger

Fra 1. februar 2020 igangsatte Legemiddelverkt et pilotprosjekt som innebærer at DHPC ikke skal sendes til fastleger på papir. Informasjonen skal isteden formidles i andre elektroniske kanaler og dette håndteres av Legemiddelverket (se avsnittet Publisering).  Pilotperioden varer til 31.01.2022, hvor det etter en evaluering, vil tas en beslutning om ordningen vil bli permanent.

Øvrige leger og annet helsepersonell

DHPC til øvrige grupper av helsepersonell sendes per post.

Publisering

Legemiddelverket publiserer Kjære helsepersonell-brev på sine nettsider. Endelig pdf-versjon av brevet skal derfor sendes til Legemiddelverket i forkant av distribusjonen.

Det lages også varsler til forskrivende leger om at det har kommet et nytt Kjære helsepersonell-brev i pasientjournalen (EPJ).

Felleskatalogen sørger for å publisere brevene sammen med Legemiddelverkets sikkerhetsvarsler i aktuelle Felleskatalogtekster. Felleskatalogen henter brevene fra Legemiddelverkets nettsider (det er ikke er nødvendig for det enkelte legemiddelfirma å sende brevet til Felleskatalogens redaksjon).

Oppdatert: 04.02.2020

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?