​​Kjære helsepersonell-brev brev skal utarbeides i samarbeid med myndighetene og sendes ut i henhold til fastsatt tidsplan.

Innsending av norsk oversettelse og forslag til mottakergrupper.

Den endelige engelske versjonen, norsk oversettelse og forslag til mottakergrupper for brev som gjelder bivirkninger og sikkerhet, sendes til bivirkninger@legemiddelverket.no innenfor tidsfristen i den oppsatte planen. Oversettelsen skal legge vekt på godt og enkelt språk tilpasset mottakergruppene som er foreslått.

Fra juni 2018 er det ikke lenger nødvendig at MT-innehaver sender Kjære helsepersonell-brev til regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS).

Informasjonsbrev som ikke omhandler bivirkninger og sikkerhet

Legemiddelverkets kommentarer til brevene

Legemiddelverket kommenterer, men godkjenner ikke brevene.

Standardlogo for sikkerhetsinformasjon

Legemiddelindustrien oppfordres til å bruke standardisert merking på all sikkerhetsinformasjon som sendes ut til leger i samarbeid med Legemiddelverket.

Merking med svart trekant ▼

Kjære helsepersonell-brev som gjelder legemidler som er underlagt særlig overvåking må merkes svart trekant ▼.
 
Den svarte trekanten skal plasseres foran preparatnavnet (▼preparatnavn) i begynnelsen av brevet, der det er naturlig. I avsnittet i brevet hvor det oppfordres til bivirkningsrapportering skal også inkluderes følgende tekst:

«▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig». 

Publisering av Kjære helsepersonell-brev

Legemiddelverket publiserer Kjære helsepersonell-brev på sine nettsider. Signert endelig pdf-versjon av brevet skal derfor sendes inn i forkant av distribusjonen.Oppdatert: 19.06.2017

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?