​​Kjære helsepersonell-brev brev skal utarbeides i samarbeid med myndighetene og sendes ut i henhold til fastsatt tidsplan.

Innsending av norsk oversettelse og forslag til mottakergrupper.

Den endelige engelske versjonen, norsk oversettelse og forslag til mottakergrupper i Norge sendes til bivirkninger@legemiddelverket.no innenfor tidsfristen i den oppsatte planen. Oversettelsen skal legge vekt på godt og enkelt språk tilpasset mottakergruppene som er foreslått.

Alle Kjære helsepersonell-brev skal sendes til de regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS)

Legemiddelverkets kommentarer til brevene

Legemiddelverket kommenterer, men godkjenner ikke brevene.

Standardlogo for sikkerhetsinformasjon

Legemiddelindustrien oppfordres til å bruke standardisert merking på all sikkerhetsinformasjon som sendes ut til leger i samarbeid med Legemiddelverket.

Merking med svart trekant ▼

Kjære helsepersonell-brev som gjelder legemidler som er underlagt særlig overvåking må merkes svart trekant ▼.

Den svarte trekanten skal plasseres foran preparatnavnet (▼preparatnavn) i begynnelsen av brevet, der det er naturlig. I avsnittet i brevet hvor det oppfordres til bivirkningsrapportering skal også inkluderes følgende tekst:

«▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig». 

Publisering av Kjære helsepersonell-brev

Legemiddelverket publiserer Kjære helsepersonell-brev på sine nettsider. Signert endelig pdf-versjon av brevet skal derfor sendes inn i forkant av distribusjonen.Oppdatert: 19.06.2017

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?