​Krav til oppfølging av legemidler med hensyn på pasientsikkerhet er beskrevet i følgende lovverk og retningslinjer:

Ny kunnskap om et legemiddel formidles normalt til helsepersonell og pasienter gjennom oppdatering av preparatomtale og pakningsvedlegg. Dersom det er spesielt viktig å gjøre oppmerksom på ny sikkerhetsinformasjon kan det være aktuelt å be legemiddelprodusenten om sende ut brev til helsepersonell (Kjære helsepersonell-brev), eller å utarbeide opplæringsmateriale beregnet på helsepersonell og/eller pasient.

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?