​Et tiltak er å utarbeide opplæringsmateriell til helsepersonell og pasienter. Kravene gis under behandlingen av søknaden om markedsføringstillatelsen (MT). For legemidler i sentral prosedyre gis kravene i Annex II, for øvrige prosedyrer beskrives de i risikohåndteringsplanen (RMP). 

Alt opplæringsmateriell inkludert følgebrev, layout, målgrupper og distribusjonsform skal sendes til Statens legemiddelverk for aksept før distribusjon: 

Dette skal sendes inn:

  • Opinion eller Kommisjonsvedtak (inkludert Annex II) 
  • Siste versjon av Risikohåndteringsplan (RMP)
  • Opplæringsmateriell i word-format (bruk ”spor endringer” ved senere oppdateringer)
  • PDF-versjon av opplæringsmateriell med forslag til bildebruk og layout om det foreligger
  • Dersom følgebrev skal være med utsendelsen skal også dette vurderes 
  • Forslag til mottakergrupper

Materiellet sendes til: bivirkninger@legemiddelverket.no eller adr@noma.no  

 Veiledninger:

 

Overordnet beskrivelse av ulike risikominimeringstiltak og opplæringsmateriell: Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module XVI– Risk minimisation measures: selection of tools and effectiveness indicators​​

Spesielt for Norge:

​Vi anbefaler å sette inn denne logoen på følgebrev og konvolutter:


Logo sikkerhetsinformasjon

Se mer informasjon om logoen

Hensikten med logoen er å tydeliggjøre viktigheten av informasjonen for mottaker. Legemiddelverket mener at standardisert merking kan bidra til at viktig sikkerhetsinformasjon blir lest.

Behandlingstider 

EUs veiledning om opplæringsmateriell, GVP Module XVI, Addendum I skriver dette om behandlingstid

« ….. an average timeline of 60 days should be considered for assessment. This is without prejudice to any other timeline defined by competent authorities at national level.»

Statens legemiddelverk gir vanligvis første tilbakemelding i løpet av én til to uker avhengig av materialets kompleksitet, omfang og ryddighet. Total saksbehandlingstid avhenger av antall pågående saker samt responstid fra søker på våre kommentarer/endringsforslag.

Distribusjon

Apotek

Opplæringsmateriell til apotek sendes på epost. Oversikt over epostadresser til apotekene fås fra Felleskatalogen. For å få utlevert listene sendes en epost til redaksjonen@felleskatalogen.no med emnefeltet "E-post apotek til utsendelse av opplæringsmateriell".

Eposten til apoteket bør inneholde teksten "Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Legemiddelverket" i emnefeltet. Opplæringsmateriellet legges ved eposten i pdf format.

Fastleger/allmennleger

Fra 1. februar 2020 igangsatte Legemiddelverkt et pilotprosjekt som innebærer at opplæringsmateriell ikke skal sendes til fastleger på papir. Legemiddelverket formidler isteden informasjonen via varsler i pasientjournalen (EPJ). Pilotperioden varer til 1. februar 2021, hvor det etter en evaluering, vil tas en beslutning om ordningen vil bli permanent.

Øvrige leger/annet helsepersonell

Opplæringsmateriell til øvrige grupper av helsepersonell sendes per post.

Publisering hos Felleskatalogen

NB! RMP-materiell skal alltid merkes med ‘RMP’ i filnavnet. RMP-materiell er vurdert av Legemiddelverket, og Felleskatalogens redaksjon vil ikke vurdere dette materiellet ytterligere.

Oppdatert: 10.08.2020

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?