Kjære helsepersonell-brev

Legemiddelmyndighetene og legemiddelfirmaene evaluerer kontinuerlig ny informasjon om bivirkninger og sikkerhet ved bruk av et legemiddel. I noen tilfeller kan det være behov for å raskt formidle denne viktige informasjon til helsepersonell - ofte før preparatomtalen og pakningsvedlegget er oppdatert. Dette gjøres ved å sende ut Kjære helsepersonell-brev eller Direct healthcare professional communication (DHPC). Det kan for eksempel være behov for å informere om nye bivirkninger, som tidligere ikke har vært kjent, at visse legemidler ikke skal brukes sammen eller at pasienter med visse tilleggssykdommer ikke skal bruke legemidlet.

Se liste over utsendte Kjære helsepersonell-brev

Opplæringsmateriell og graviditetsforebyggende program

Opplæringsmateriell utarbeides når legemidlet blir godkjent og er et supplement til preparatomtalen og pakningsvedlegget.

Ikke alle legemidler har opplæringsmateriell – det er kun de legemidlene hvor det er spesielt viktig å informere om:

  • Forhold helsepersonell og pasienter må være oppmerksom på for at legemidlet skal brukes riktig
  • Pasientgrupper som må følges spesielt ved bruk av legemidlet
  • Eventuelle bivirkninger det er viktig å være oppmerksom på

Opplæringsmateriellet skal bidra til sikker, riktig og trygg bruk av legemidlet og oppdateres etter hvert som det kommer ny informasjon. Opplæringsmateriell kan også være viktig informasjon til lege, apotek og pasient om bruk av legemidler som har et graviditetsforebyggende program. Et graviditetsforebyggende program har til hensikt å bidra til tryggere forskrivning og hindre bruk før og under graviditet av legemidler som er skadelig for fosteret.

Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen: 

Hvor finnes materiell for helsepersonell?

Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell formidles til helsepersonell av legemiddelindustrien og er utarbeidet i samarbeid med Legemiddelverket. Materiellet er merket med Legemiddelverkets logo for sikkerhetsinformasjon:

logo.jpg

  • Materiellet sendes i dag per epost til farmasøyter og annet apotekpersonell, mens øvrig relevant helsepersonell får materiellet per brevpost. Kjære helsepersonell-brev blir i tillegg formidlet via intranettet til apotekkjedene, samt gjennom Apotekforeningens nyhetsbrev og intranett.
  • En liste over utsendte Kjære helsepersonell-brev er tilgjengelig på Legemiddelverkets nettsider. Det skrives alltid en oppsummerende nyhetssak på Legemiddelverkets nettsider hver gang det sendes ut et brev. 
  • Brevene finnes også i Felleskatalogens app og nettside– i en rødmerket varselboks under hvert preparat – i en begrenset periode etter at brevet er sendt ut. Dette varselet vil også gå ut i samtlige elektroniske journalsystemer, slik at det er tilgjengelig for legen ved forskrivning.

Graviditetsforebyggende program og annet opplæringsmateriell er til enhver tid oppdatert og i all hovedsak tilgjengelig i Felleskatalogens app og nettside, da de fleste legemiddelfirmaer publiserer materiellet her. Materiellet finnes ved søk på det enkelte legemidlet. Opplæringsmateriell og graviditetsforebyggende program er uthevet med rød tekst i appen og rød boks på nettsiden for at det skal være lett tilgjengelig og godt synlig. Her finnes lenker til selve materiellet, som kan bestå av ulike dokumenter, som veiledninger og sjekklister før forskrivning og utlevering, samt generell sikkerhetsinformasjon om legemidlet.

Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen: 

Hvor finnes materiell for pasient?

Opplæringsmateriell til pasienter, som for eksempel et pasientkort kan finnes i pakningen eller man kan få det utlevert av legen eller på apoteket. Pasientinformasjonen kan også finnes i Felleskatalogens pasientapp eller nettside ved søk på det aktuelle legemidlet.

Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen: 

Veiledning for innsending av materiell for legemiddelindustrien

Veiledning for legemiddelindustrien – innsending av Kjære helsepersonell-brev

Veiledning for legemiddelindustrien - innsending av opplæringsmateriell

Publisert: 24.06.2019

​Fant du det du lette etter?