​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kjære helsepersonell-brev

Legemiddelmyndighetene og legemiddelfirmaene evaluerer kontinuerlig ny informasjon om bivirkninger og sikkerhet ved bruk av et legemiddel. I noen tilfeller kan det være behov for å raskt formidle denne viktige informasjon til helsepersonell - ofte før preparatomtalen og pakningsvedlegget er oppdatert. Dette gjøres ved å sende ut Kjære helsepersonell-brev eller Direct healthcare professional communication (DHPC). Det kan for eksempel være behov for å informere om nye bivirkninger, som tidligere ikke har vært kjent, at visse legemidler ikke skal brukes sammen eller at pasienter med visse tilleggssykdommer ikke skal bruke legemidlet.

Se liste over utsendte Kjære helsepersonell-brev

Oppl​​​æringsmateriell og graviditetsforebyggende program

Opplæringsmateriell utarbeides når legemidlet blir godkjent og er et supplement til preparatomtalen og pakningsvedlegget.

Ikke alle legemidler har opplæringsmateriell – det er kun de legemidlene hvor det er spesielt viktig å informere om:

  • Forhold helsepersonell og pasienter må være oppmerksom på for at legemidlet skal brukes riktig
  • Pasientgrupper som må følges spesielt ved bruk av legemidlet
  • Eventuelle bivirkninger det er viktig å være oppmerksom på

Opplæringsmateriellet skal bidra til sikker, riktig og trygg bruk av legemidlet og oppdateres etter hvert som det kommer ny informasjon. Opplæringsmateriell kan også være viktig informasjon til lege, apotek og pasient om bruk av legemidler som har et graviditetsforebyggende program. Et graviditetsforebyggende program har til hensikt å bidra til tryggere forskrivning og hindre bruk før og under graviditet av legemidler som er skadelig for fosteret.

Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen: 

Hvor finnes materiell ​​​​for helsepersonell?

Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell utarbeides av legemiddelindustrien i samarbeid med Legemiddelverket. Materiellet er merket med Legemiddelverkets logoer for sikkerhetsinformasjon.

Kjære helsepersonell-brev er merket med:

logo.jpg 

Opplæringsmateriell er merket med:


Farmasøyter og annet apotekpersonell får informasjonen tilsendt på epost. Kjære helsepersonell-brev blir i tillegg formidlet via intranettet til apotekkjedene, samt gjennom Apotekforeningens nyhetsbrev og intranett.

Fastleger får informasjonen via varsel i pasientjournalen (EPJ)

Øvrig helsepersonell får informasjonen per brevpost, men informasjonen finnes også som varsel pasientjournalen (EPJ).

Sikkerhetsinformasjonen finnes også tilgjengelig på Felleskatalogens app og nettside. Ved søk på preparatet vises informasjonen i godt synlige rødmerkede varselbokser.

Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen: 

Liste over utsendte Kjære helsepersonell-brev er tilgjengelig på Legemiddelverkets nettsider. Det skrives alltid en oppsummerende nyhetssak som publiseres på Legemiddelverkets nettsider.​

Hvor finnes materi​​​ell for pasient?

Opplæringsmateriell til pasienter, som for eksempel et pasientkort kan finnes i pakningen eller man kan få det utlevert av legen eller på apoteket. Pasientinformasjonen kan også finnes i Felleskatalogens pasientapp eller nettside ved søk på det aktuelle legemidlet.

Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen: 

Oppdatert: 22.11.2022

Publisert: 24.06.2019

​Fant du det du lette etter?