Hvem skal du kontakte?https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/hvem-skal-du-kontakte-i-regulatoriske-sporsmalHvem skal du kontakte?I Legemiddelverket har område legemiddeltilgang ansvar for regulatoriske spørsmål til og med markedsføringstillatelse mens område legemiddelbruk har ansvar for slike spørsmål etter at markedsføringstillatelse er gitt.536E-postadresser og arbeidsfordeling mellom områder og enheter.
Registreringsgebyrhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/registreringsgebyr-markedsforingstillatelse-for-legemidlerRegistreringsgebyrGjeldende fra 01.01.2020 i henhold til forskrift om legemidler (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3. Gebyrsatsene er fra 01.01.2020 prisjustert med 3.2% i tråd med statsbudsjettet. 01.01.2020714Gjelder fra 01.01.2020
Saksbehandlingstiderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/saksbehandlingstider-for-soknad-om-markedsforingstillatelse-endring-og-fornyelseSaksbehandlingstiderSaksbehandlingstider for markedsføringstillatelser, fornyelser og endringer i gjensidig anerkjennelses prosedyre (MRP), desentralisert prosedyre (DCP), sentralisert prosedyre (CP) og for parallellimporterte legemidler. 715Saksbehandlingstider for markedsføringstillatelser, fornyelser og endringer i alle prosedyrer.

​Fant du det du lette etter?