Hvem skal du kontakte?https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/hvem-skal-du-kontakte-i-regulatoriske-sporsmalHvem skal du kontakte?I Legemiddelverket har område legemiddeltilgang ansvar for regulatoriske spørsmål til og med markedsføringstillatelse mens område legemiddelbruk har ansvar for slike spørsmål etter at markedsføringstillatelse er gitt.536E-postadresser og arbeidsfordeling mellom områder og enheter.
Innsending av søknader om markedsføringstillatelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/annen-mt-informasjon/innsending-av-soknader-om-markedsforingstillatelseInnsending av søknader om markedsføringstillatelse709Informasjon om elektronisk søknadsskjema (eAF), Samhandlingsløsningen, innsendelsesmetoder og internasjonale standarder.
Offentlighet når det gjelder søknader om markedsføringstillatelse for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt/offentlighet-nar-det-gjelder-soknader-om-markedsforingstillatelse-for-legemidlerOffentlighet når det gjelder søknader om markedsføringstillatelse for legemidlerFra 1. august 2012 vil Legemiddelverket på forespørsel kunne oppgi de opplysninger som er angitt i tabellene under.693Oversikt over hvilke opplysninger Legemiddelverket kan oppgi på forspørsel.
Registreringsgebyrhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/registreringsgebyr-markedsforingstillatelse-for-legemidlerRegistreringsgebyrGjeldende fra 01.01.2023 i henhold til forskrift om legemidler til mennesker (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3, og forskrift om legemidler til dyr (FOR-2022-09-08-1573) § 12-4. Gebyrsatsene er fra 01.01.2023 prisjustert med 3.0 % i tråd med statsbudsjettet.714Gjelder fra 01.01.2023
Saksbehandlingstiderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/saksbehandlingstider-for-soknad-om-markedsforingstillatelse-endring-og-fornyelseSaksbehandlingstiderSaksbehandlingstider for markedsføringstillatelser (MT), fornyelser og endringer i gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP), desentralisert prosedyre (DCP), sentral prosedyre (CP) og for parallellimporterte legemidler. 715Saksbehandlingstider for markedsføringstillatelser, fornyelser og endringer i alle prosedyrer.

​Fant du det du lette etter?