​​​​​​​​​​Humane legemidler

​​​​​Artikkel 61(3)-notifikasjoner er endringer i pakningsvedlegg og/eller merking som ikke berører preparatomtalen.​

61(3)-notifikasjoner for legemidler godkjent gjennom nasjonal prosedyre sendes til pi@legemiddelverket.no, med utfylt skjema vedlagt.
 
Søknad om 61(3)-notifikasjoner for legemidler godkjent gjennom MRP og DCP, ligger på CMDh-sin nettside.

Endringer i preparatomtale

Endringer i preparatomtalen som ikke dekkes av klassifiseringstabellen og som ikke krever nye data, søkes som C.I.z, type IB (CMDh Q&A om ​endringer​).

Veterinære legemidler

Endringer i pakningsvedlegg og/eller merking som ikke berører preparatomtalen skal søkes som en endring som krever vurdering, VRA G.I.15.z-endring. Endring i lokal representant i pakningsvedlegget kan søkes som en endring om ikke krever vurdering, VNRA C.10.a. endring. Endringer i mock-ups som ikke berører preparatomtalen skal som hovedregel søkes som VRA G.I.15.z. Ta kontakt med pi@legemiddelverket.no ved spørsmål om VRA G.I.15 z og VNRA C.10 endringer.

Hva regnes ikke som en 61(3)-notifikasjon og VRA G.I.15z-endring​?​

Rettelser/oppdatering av norsk produktinformasjon

Ved ønske om å rette opp feil i preparatomtaler/pakningsvedlegg, oppfordrer vi til å inkludere dette i søknader om større endringer som angår produktinformasjonen (type IB eller type II (humane legemidler), VRA (veterinære legemidler)).​

Oppdatert: 21.02.2023

Publisert: 11.08.2016

​Fant du det du lette etter?