​Seksjon for koordinering og oppfølging (OK-seksjonen)

Tar imot henvendelser om koordinering av søknader (MT, endringer og fornyelser) der Norge er berørt land (CMS) i DCP/MRP eller medlemsland (MS) i CP, samt koordinering av nasjonale endringer og fornyelser.

E-post: mt@legemiddelverket.no

Seksjon for koordinering av utredningsoppdrag (UK-seksjonen)

Tar imot henvendelser om koordinering av søknader (MT, endringer og fornyelser) der Norge er referanseland (RMS) i DCP/ MRP, rapportør/ korapportør (R/CoR) i CP eller for nasjonale søknader (markedsføringstillatelser/endringer i indikasjon og reseptstatus) og radiofarmaka.

E-post: pk@legemiddelverket.no

Seksjon for produktinformasjon (PI-seksjonen)

Tar imot henvendelser om godkjenning av preparatomtaler, pakningsvedlegg og merking, nasjonal fase av søknader og avregistreringer.

Leveringssvikt: legemidddelmangel@legemiddelverket.no

E-post: pi@legemiddelverket.no

Seksjon for arkiv

Tar imot henvendelser om teknisk validering av MT-søknader der Norge er RMS.

E-post: post@legemiddelverket.no

For andre, generelle henvendelser som ikke hører hjemme i noen av postboksene nevnt ovenfor, vennligst benytt e-postadressen post@legemiddelverket.no  

Publisert: 01.07.2016