Generelt om parallellimporterte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/parallellimporterte-legemidler/generelt-om-parallellimporterte-legemidlerGenerelt om parallellimporterte legemidlerParallellimport av legemidler til Norge skjer når et legemiddel som har gyldig MT i et EU/EØS-land, importeres til Norge, og markedsføres i konkurranse med et tilsvarende preparat med gyldig markedsføringstillatelse i Norge. 538
Fornyelse av MThttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/parallellimporterte-legemidler/fornyelse-av-mt-for-parallellimportert-legemiddelFornyelse av MTSøknad om fornyelse av markedsføringstillatelsen skal sendes Statens legemiddelverk senest 9 måneder før forfallsdato. 540
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/parallellimporterte-legemidler/soknad-om-markedsforingstillatelse-for-parallellimportert-legemiddelSøknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel992Skjema og veiledning.
Søknad om endring av MThttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/parallellimporterte-legemidler/endring-av-mt-for-parallellimportert-legemiddelSøknad om endring av MTParallellimportøren skal holde seg informert om eventuelle endringer i det parallellimporterte legemidlet.541