Hvordan skrive en god tekst:
 1. Skriv norsk
 2. Skriv klart
 3. Skriv til helsepersonell
 4. Standardiserte oversettelser og forkortelser

1. Skriv norsk

Ved oversettelse fra engelsk til norsk er det viktig å passe på at teksten har samme betydning. Ordstilling og setningsoppbygging er ofte forskjellig. Direkte oversettelse fra engelsk til norsk kan føre til tunge, kompliserte formuleringer og feil oversettelse. Del opp lange setninger.

2. Skriv klart

Bruk korte setninger og aktivt språk. Prøv å bruke 20 ord per setning og unngå substantiveringer, bruk verb der det er mulig. Tvetydig og uklart språk må aldri stå i veien for det som skal formidles.

3. Skriv til helsepersonell

Bruk norske medisinske faguttrykk i størst mulig grad. Enkelte faguttrykk er identiske på engelsk og norsk. 

4. Standardiserte oversettelser av faguttrykk og forkortelser

Følgende oversettelser skal alltid benyttes i preparatomtalen.

Standardiserte oversettelser:

 • active substance – virkestoff
 • adverse effects/adverse drug reactions – bivirkninger
 • adverse events – uheldige hendelser
 • drug/substance – legemiddel
 • efficacy/effectivity – effekt
 • herbal medicinal product – plantebasert legemiddel
 • medicinal product – legemiddel
 • patient alert card – pasientkort

Forkortelser:

 • QD – en gang daglig
 • BID – to ganger daglig
 • TID – tre ganger daglig
 • QID – fire ganger daglig

Eksterne språklenker og veiledninger 

Publisert: 28.10.2019

​Fant du det du lette etter?