​​Oversikt over gebyrer gjeldende for søknader mottatt etter 01.01.20​22

Oversikt over gebyrer gjeldende for søknader mottatt fra 01.01.2021 til 31.12.2021 

Registreringsgebyr for veterinære legemidler

Informasjon om fakturering av type II-endringer for nasjonalt godkjente preparater 

Statens legemiddelverk sender faktura på grunnlag av mottatt søknad. Fakturaen utstedes til avsender av søknaden, så sant ikke annen fakturamottaker er oppført i søknadens følgebrev. Eventuelle fakturareferanser som PO-nummer eller lignende må oppgis i følgebrevet. Betalingsfrist er 30 dager fra fakturadato.
 
Når særlige grunner foreligger kan Statens legemiddelverk frafalle kravet om gebyr.

Beløpene er angitt i norske kroner (NOK).

Oppdatert: 24.01.2022

Publisert: 16.08.2016

​Fant du det du lette etter?