Saksbehandlingstider - humane og veterinære saker - mars 2019

Krav til behandlingstid - nasjonal fase (antall dager)
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid (antall dager)
Antall saker (%)  behandlet innenfor frist
Markedsføringstillatelse (MT)
Sentral prosedyre (CP)
30
11  100 %
Gjensidig anerkjennelse/Desentralisert
prosedyre (MRP/DCP)*
30 
20
  72 %
Parallellimport*
120
132  25 % 
 
 
Endringer
MRP/DCP Type II*
 30               
44 29 %
 Fornyelser
 
 MRP/DCP*
 30               
17 80 %

* Behandlingstiden regnes fra innsendt komplett norsk PI.

IB endringssøknader som medfører endring i produktinformasjonen i MRP/DCP blir vurdert underveis i prosedyren. Det vil si at vi ikke har nasjonal fase etter prosedyreslutt.

Saksbehandlingstider for nasjonale søknader om markedsføringstillatelse

Legemiddelverket har de siste årene mottatt 10-15 søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre pr. år. Saksbehandlingstider blir publisert to ganger i året.

 2. halvår 2018

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (antall dager): 206 dager
Antall saker behandlet innenfor frist: 8 (57 %)

 
​​

Oppdatert: 25.04.2019

Publisert: 16.08.2016

​Fant du det du lette etter?