Saksbehandlingstider - humane og veterinære saker - juni 2018

Juli: Vi er dessverre forsinket i alle prosedyrer for tiden, og i tillegg har vi ferieavvikling. Saksbehandlingstider for august blir publisert primo september.

Krav til behandlingstid - nasjonal fase (antall dager)
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid (antall dager)
Antall saker (%)  behandlet innenfor frist
Markedsføringstillatelse (MT)
Sentral prosedyre (CP)
30
29  67 %
Gjensidig anerkjennelse/Desentralisert
prosedyre (MRP/DCP)*
30 
39
  53 %
Parallellimport*
120
119  88 % 
 
 
Endringer
MRP/DCP Type II*
 30               
35  59 %
 Fornyelser
 
 MRP/DCP*
 30               
59 7 %

* Behandlingstiden regnes fra innsendt komplett norsk PI.

IB endringssøknader som medfører endring i produktinformasjonen i MRP/DCP blir vurdert underveis i prosedyren. Det vil si at vi ikke har nasjonal fase etter prosedyreslutt.

Saksbehandlingstider for nasjonale søknader om markedsføringstillatelse

Legemiddelverket har de siste årene mottatt 10-15 søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre pr. år. Saksbehandlingstider blir publisert to ganger i året.

 1. halvår 2018

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (antall dager): 180 dager
Antall saker behandlet innenfor frist: 5 (100 %)

 
​​

Oppdatert: 07.08.2018

Publisert: 16.08.2016

​Fant du det du lette etter?