Saksbehandlingstider - humane og veterinære saker - februar 2018

Krav til behandlingstid - nasjonal fase (antall dager)
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid (antall dager)
Antall saker (%)  behandlet innenfor frist
Markedsføringstillatelse (MT)
Sentral prosedyre (CP)
30
13
  100 %
Gjensidig anerkjennelse/Desentralisert
prosedyre (MRP/DCP)*
30 
12
  100 %
Parallellimport*
120
92
  100 % 
 
 
Endringer
MRP/DCP Type II*
 30
18
  89 %
 Fornyelser
 
 MRP/DCP*
 30
22
 92 %

*) Behandlingstiden regnes fra innsendt komplett norsk PI.


IB endringssøknader som medfører endring i produktinformasjonen i MRP/DCP blir vurdert underveis i prosedyren. Det vil si at vi ikke har nasjonal fase etter prosedyreslutt.

Saksbehandlingstider for nasjonale søknader om markedsføringstillatelse

Legemiddelverket har de siste årene mottatt 10-15 søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre pr. år. Saksbehandlingstider blir publisert to ganger i året.

 2. halvår 2017

Ingen søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre ferdigbehandlet 2. halvår 2017.
 
​​

Oppdatert: 05.03.2018

Publisert: 16.08.2016

​Fant du det du lette etter?