Saksbehandlingstider - humane og veterinære saker - mai 2020

Krav til behandlingstid - nasjonal fase (antall dager)
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid (antall dager)
Antall saker (%)  behandlet innenfor frist
Markedsføringstillatelse (MT)
Sentral prosedyre (CP)
30
8  100 %
Gjensidig anerkjennelse/Desentralisert
prosedyre (MRP/DCP)*
30 
33
  42 %
Parallellimport*
120
85 100 % 
 
 
Endringer
MRP/DCP Type II*
 30               
17 93 %
 Fornyelser
 
 MRP/DCP*
 30               
8 100 %

* Behandlingstiden regnes fra innsendt komplett norsk PI.

IB-endringssøknader som medfører endring i produktinformasjonen i MRP/DCP blir vurdert underveis i prosedyren. Det vil si at vi ikke har nasjonal fase etter prosedyreslutt.

Saksbehandlingstider for nasjonale søknader om markedsføringstillatelse

Legemiddelverket har de siste årene mottatt 10-15 søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre pr. år. Saksbehandlingstider blir publisert to ganger i året.

 2019

                                                                                                      1. halvår               2. halvår
 ​Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (antall dager)               202                          154
 Antall saker behandlet innenfor frist                                      4 (57 %)                 4 (100 %)

Oppdatert: 16.06.2020

Publisert: 16.08.2016

​Fant du det du lette etter?