​​​​​​«Avansert terapi» vil si legemidler basert på genterapi, somatisk celleterapi eller vevsterapi. Disse behandlingsformene defineres nå som medisinske produkter. Les mer om avansert terapi.

Bruk av avansert terapi krever markedsføringstillatelse gjennom sentral prosedyre  for bruk innenfor EU/EØS. Kravet begrunnes med behovet for å sikre god og trygg behandling samt fremme lik tilgang til disse behandlingsformene for alle pasienter innenfor hele EU/EØS.

Se nærmere opplysninger om det regulatoriske rammeverket for avansert terapi i Europa.

Unntak fra kravet

Det er imidlertid mulighet for fritak fra krav om sentral godkjenning for å sikre fleksibilitet for enkelte sykehusmiljøer som utvikler nye behandlingsformer av mer ”eksperimentell” karakter. Dette såkalte «sykehusunntaket» gjelder for avanserte terapiprodukter preparert på ikke rutinemessig basis og brukt innenfor ett enkelt EU-/EØS-land til behandling av en enkelt pasient. Ved slike unntak må bruken av disse produktene godkjennes av myndighetene i det enkelte EU-/EØS-land.

Se retningslinjer for søknad om «sykehusunntak» for legemidler til avansert terapiSe forenklet oversikt over regelverk og saksgang knyttet til sykehusunntak

Oppdatert: 09.03.2020

Publisert: 15.08.2016

​Fant du det du lette etter?