​​​​​Statens legemiddelverk har som praksis på forespørsel å opplyse hvorvidt  det er søkt markedsføringstillatelse for et virkestoff. Opplysningene  som legges regelmessig ut på nettet begrenses til første gang et virkestoff søkes generisk, det vil si søknader søkt etter Art. 10 (1)/13 (1) (generisk søknad) og etter Art. 10(3)/13 (3) (hybrid søknad). 

Ved forespørsler vedrørende dette vil vi derfor henvise til denne siden. Søknader mottatt før 01.01.2007 er ikke oppført på listen.

Det er kun søknader i gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP), samt rent nasjonale søknader som oppgis her. 

Oversikt over søknader i sentral prosedyre finnes på EMAs hjemmeside.
 
Opplysningene legges ut så snart søknaden er ansett som valid i Norge. Datoen som oppgis er dato for når søknaden er mottatt ved Statens legemiddelverk.

Oversikt over førstegangs-søknad ​for generisk virkestoff​​​

Oppdatert: 13.07.2022

Publisert: 16.09.2016

​Fant du det du lette etter?