Definisjoner og markedsadgang for plantebaserte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/definisjoner-og-markedsadgang-for-plantebaserte-legemidlerDefinisjoner og markedsadgang for plantebaserte legemidlerFor de fleste plantebaserte legemidler vil det være aktuelt å søke markedsføringstillatelse (MT) som enten tradisjonelt plantebasert eller veletablert plantebasert legemiddel. 703
Europeisk regelverk, monografier og listehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/plantebaserte-legemidler-europeisk-regelverk-monografier-og-listeEuropeisk regelverk, monografier og listePlantebaserte legemidler har lang tradisjon og det enkelte land har hatt nasjonale ordninger for å bevare disse på markedet som legemidler. 705
Markedsføringstillatelse for naturlegemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/markedsforingstillatelse-for-naturlegemidlerMarkedsføringstillatelse for naturlegemidlerNaturlegemiddel er en type legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene har naturlig utspring. 701Definisjon, krav til egenomsorg og informasjon om søknadsprosess.
Plantebaserte legemidler med markedsføringstillatelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/plantebaserte-legemidler-med-markedsforingstillatelsePlantebaserte legemidler med markedsføringstillatelseDe følgende preparater er godkjent av Statens legemiddelverk og har markedsføringstillatelse. Det er imidlertid opp til den enkelte produsent/ importør når preparatene bringes på markedet. 702
Spørsmål og svar om markedsføringstillatelse for plantebaserte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/sporsmal-og-svar-om-markedsforingstillatelse-for-plantebaserte-legemidlerSpørsmål og svar om markedsføringstillatelse for plantebaserte legemidler707Informasjon om søknadsskjema, når firma må søke om MT, kliniske studier, endringssøknad med mer.

​Fant du det du lette etter?