Naturlegemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/markedsforingstillatelse-for-naturlegemidlerNaturlegemidlerNaturlegemiddel er en type legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene har naturlig utspring. 701Definisjon, krav til egenomsorg og informasjon om søknadsprosess.
Plantebaserte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/mt-for-plantebaserte-legemidlerPlantebaserte legemidlerDe virksomme bestanddeler i et plantebasert legemiddel består av en eller flere plantedroger eller plantebaserte tilberedninger. 702Definisjoner og markedsadgang, dokumentasjonskrav, søknad om markedsføringstillatelse, skille mellom tradisjonelle og veletablerte plantebaserte legemidler med markedsføringstillatelse.

​Fant du det du lette etter?