​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oversikt over alle pågående søknader om markedsføringstillatelse for humane og veterinære legemidler i desentralisert prosedyre (DCP), gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) og nasjonal prosedyre (NP).​​

Informasjon om søknader søkt i sentral prosedyre (CP) finner du på EMA sine sider.

Førstegangs-søknad for generisk virkestoff

​​Legemiddelverket publiserer opplysninger når et virkestoff for første gang søkes generisk mot et originalpreparat, såkalte generikasøknader.

Oversikt o​ver førstegangs-søknad for generisk virkestoff i gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP), samt rent nasjonale søknader.​

Listen oppdateres fortløpende. I de tilfellene hvor det er vist til europeisk referansepreparat, angis dette som ERP.
Opplysningene  som legges regelmessig ut på nettet begrenses til første gang et virkestoff søkes generisk, det vil si søknader søkt etter Art. 10 (1)/18 (generisk søknad) og etter Art. 10(3)/19 (hybrid søknad). 

NB! Søknader mottatt før 01.01.2007 er ikke oppført på listen.
 
Opplysningene legges ut så snart søknaden er ansett som valid i Norge. Datoen som oppgis er dato for når søknaden er mottatt ved Statens legemiddelverk.

Offentlighet angående søknader om markedsføringstillatelse for legemidler

Fra 1. august 2012 vil Leg​emiddelverket på forespørsel kunne oppgi de opplysninger som er angitt i tabellene under.

Følgende kan oppgis for alle søknader i MRP/DCP og NP før prosedyreslutt/godkjenning

​Opplysning

​Kan offentliggjøres
​Navn på virkestoff​Ja
​Terapeutisk klasse (ATC-2. klasse)​Ja
​Søknadsdato​Ja
​Søkegrunnlag​Ja
​Prosedyre​Ja
​Preparatnavn​Nei
​Navn på søker​Nei
​Navn på andre land i prosedyren, inkludert referanseland​Nei

Følgende kan oppgis for alle søknader etter prosedyreslutt. Gjelder også preparater som er trukket etter prosedyreslutt eller har fått MT, er avslått eller suspendert.

​Opplysning​Kan offentligjøres
​Navn på virkestoff​Ja
​Terapeutisk klasse​Ja
​Søknadsdato​Ja
​Søkegrunnlag​Ja
​Prosedyre​Ja
​Preparatnavn​Ja
​Navn på søker​Ja
​Navn på andre land i prosedyren​Ja
​Annet​Preparatomtale, PV, PAR

Oppdatert: 25.04.2023

Publisert: 10.11.2020

​Fant du det du lette etter?