Human

Veterinær

Legemiddelverket ber om innsending av endelig norsk produktinformasjon innen 7 dager etter prosedyreslutt for humane legemidler og innen 5 dager etter prosedyreslutt for veterinære legemidler.
 
Vi ønsker følgende dokumenter innsendt:​
  • Preparatomtale
  • Pakningsvedlegg
  • Mock-ups
Dersom preparatet ikke skal markedsføres i Norge, trenger vi bekreftelse på dette innen to uker på e-post til pi@noma.no. Dersom Legemiddelverket ikke har mottatt endelig produktinformasjon eller bekreftelse innen tidsfristen, vil det bli utstedt markedsføringstillatelse uten norsk produktinformasjon. Les mer om innsending av søknader.

Publisert: 09.03.2020

​Fant du det du lette etter?