Human

Veterinær

Legemiddelverket ber om innsending av endelig norsk produktinformasjon innen 7 dager etter prosedyreslutt for humane legemidler og innen 5 dager etter prosedyreslutt for veterinære legemidler.
 
Vi ønsker følgende dokumenter innsendt:​
  • Preparatomtale
  • Pakningsvedlegg
  • Mock-ups
Dersom preparatet ikke skal markedsføres i Norge, trenger vi bekreftelse på dette innen to uker på e-post til pi@noma.no. Dersom Legemiddelverket ikke har mottatt endelig produktinformasjon eller bekreftelse innen tidsfristen, vil det bli utstedt markedsføringstillatelse uten norsk produktinformasjon. Vennligst merk at markedsføringstillatelse uten norsk produktinformasjon ikke er mulig for line-extension søknader hvor tidligere godkjente markedsføringstillatelser er markedsføringstillatelse med norsk produktinformasjon. Les mer om innsending av søknader.

Publisert: 09.03.2020

​Fant du det du lette etter?