​​Det første godkjente legemidlet med et nytt aktivt virkestoff kalles originallegemiddel. Når patenttiden går ut kan det utvikles kopier, såkalte generiske legemiddel. Parallellimporterte legemidler er originallegemidler importert fra andre europeiske land der prisene er lavere enn i Norge.

Generisk legemiddel

 • Inneholder akkurat samme virkestoff i samme mengde
 • Kommer fra en annen produsent enn originallegemidlet
 • Kan ha ulikt navn og utseende på legemiddel og pakning
 • Kan ha ulike hjelpestoffer (de stoffene som brukes for å lage legemidlene)
 • Kan ha ulik tekst i pakningsvedlegget
 • Kommer på markedet når det opprinnelige (originale) legemiddelet ikke lenger har enerett (har mistet patentbeskyttelsen)
 • Har ofte lavere pris enn originallegemiddelet på grunn av konkurranse i markedet. Det kan føre til at også originallegemiddelet får lavere pris
 • Godkjennes av Legemiddelverket på samme måte som originallegemidler
 • Det stilles samme krav til kvalitet for originallegemidler og generiske legemidler
 • Må dokumentere samme virkning hos pasientene som originallegemiddelet for å få markedsføringstillatelse. Lik virkning er ofte avhengig av at det generiske legemidlet tas opp i kroppen på samme måte som originallegemidlet

Generisk bytte

Ofte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et rimeligere alternativ. Dette kalles generisk bytte eller medisinbytte i apotek. Legemidler som inngår i denne ordningen er på byttelisten. Les mer om hvordan kommer et legemiddel på byttelisten.

Parallellimportert legemiddel

 • Inneholder akkurat samme virkestoff i samme mengde
 • Produseres av samme legemiddelfirma som har originallegemiddelet i Norge 
 • Importeres fra land med lavere pris på medisinen
 • Er ofte identiske med originallegemiddelet i Norge
 • Kan ha en annen form, farge, hjelpestoff og preparatnavn enn originallegemidlet i Norge. 
 • Merkes med norsk tekst som godkjennes av Statens legemiddelverk. 
 • Importører av parallellimporterte legemidler må søke om markedsføringstillatelse for hvert enkelt legemiddel
 • Har ofte ett og samme varenummer på pakninger importert fra ulike land. Disse legemidlene kan være innbyrdes forskjellige som beskrevet over (form, farge, hjelpestoff, navn)

Publisert: 13.09.2016

​Fant du det du lette etter?