​​​​​​​​Statens legemiddelverk publiserer krav til oppdateringer av produktinformasjonen som skal gjennomføres for enkeltvirkestoff eller grupper av virkestoffer basert på felles anbefalinger for land i EØS. Nedenfor​ publiseres informasjon om regulatoriske tiltak og krav til oppdatering av produktinformasjon etter anbefalinger fra europeiske legemiddelmyndigheter.

 

 

Anbefalinger etter PSUR Singel Assessment (PSUSA)https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-etter-psur-singel-assessment-psusaAnbefalinger etter PSUR Singel Assessment (PSUSA)EMAs vurderinger basert på virkestoff og kombinasjoner av virkestoff for legemidler godkjent i nasjonale prosedyrer (MRP/DCP/nasjonal). 665Vurderinger av virkestoff og kombinasjoner av virkestoff for legemidler godkjent i nasjonale prosedyrer (MRP/DCP/nasjonal).
Anbefalinger etter referral vedtatt av den europeiske kommisjonenhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-etter-referral-vedtatt-av-den-europeiske-kommisjonenAnbefalinger etter referral vedtatt av den europeiske kommisjonenOppdatering av produktinformasjon og andre regulatoriske tiltak som er anbefalt av det europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking PRAC og vedtatt av Den europeiske kommisjon blir publisert på EMAs nettside. 664Oppdatering av produktinformasjon og andre regulatoriske tiltak anbefalt av PRAC og vedtatt av Den europeiske kommisjon.
Anbefalinger fra Legemiddelverket om oppdatering av produktinformasjonhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-fra-legemiddelverket-om-oppdatering-av-produktinformasjonAnbefalinger fra Legemiddelverket om oppdatering av produktinformasjon1013
Anbefalinger fra PRAC etter referral med CMDh konsensushttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-fra-prac-etter-referral-med-cmdh-konsensusAnbefalinger fra PRAC etter referral med CMDh konsensusHer publiseres norsk informasjon om oppdatering av produktinformasjon og andre regulatoriske tiltak som er anbefalt av et europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking - PRAC og som CMDh har gjennomgått og vedtatt ved konsensus.663Oppdateringer av produktinformasjon anbefalt av PRAC og vedtatt av CMDh ved konsensus.
Anbefalinger fra PRAC etter utredning av signalerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-fra-prac-etter-utredning-av-signalerAnbefalinger fra PRAC etter utredning av signalerDet europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking – PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committe), utarbeider en rekke anbefalinger til oppdatering av produktinformasjon og regulatoriske tiltak som følge av signalutredning. 662PRAC utarbeider en rekke anbefalinger til oppdatering av produktinformasjon og regulatoriske tiltak som følge av signalutredning.
Viktig informasjon vedrørende alvorlig forverring av infeksjonerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjon/viktig-informasjon-vedrorende-alvorlig-forverring-av-infeksjonerViktig informasjon vedrørende alvorlig forverring av infeksjonerImplementering av ny tekst i produktinformasjonen for produkter som inneholder ibuprofen eller ketoprofen skal klassifiseres som type Ib-endring. Dette skyldes at teksten må tilpasses nasjonale forhold.2537
Oppdateringer som følge av ”Paediatric Regulation”, art. 45 og 46 arbeidsdeling/ ”worksharing”https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjon/oppdateringer-som-folge-av-paediatric-regulation-art-45-og-46-arbeidsdeling-worksharingOppdateringer som følge av ”Paediatric Regulation”, art. 45 og 46 arbeidsdeling/ ”worksharing”666MT-innehaver bes sende inn endringssøknad (Type C.I.3) for implementering av foreslåtte endringer.

​Fant du det du lette etter?