​Om anbefalinger fra PRAC

Det europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking (PRAC) har ansvar for å overvåke sikkerhetsproblemer ved legemidler godkjent i Europa. Legemiddelverket deltar aktivt i denne komiteen og følger opp nasjonalt anbefalinger etter utredning.

Blant et av verktøyene innen legemiddelovervåking er spontanrapportering. Spontanrapportering gir signaler om bivirkninger, ved hjelp av epidemiologiske og statistiske metoder kan disse signalene underbygges og testes.

Legemiddelfirmaer som markedsfører legemidler i Norge har hovedansvaret for at deres legemidler virker som det skal, er trygt å bruke og skal påse at produktinformasjonen til enhver tid er oppdatert med dagens kunnskap.

Om anbefalinger fra PRAC etter referral med CMDh konsensus

Søknader om implementering av endringer i produktinformasjon etter felles anbefalinger skal klassifiseres som C.I.1 og oppdateringen skal søkes i henhold til Europakommisjonens retningslinjer for klassifisering av endringer, som trådte i kraft den 4. august 2013.

Statens legemiddelverk oppdaterer fortløpende listen over anbefaling fra PR​AC som er vedtatt med CMDh konsensus (det vil si at saken ikke går til Kommisjonen for vedtak). Vi oppfordrer innehavere av markedsføringstillatelser til å benytte de anbefalte tekstene.

Publisert: 11.08.2016

​Fant du det du lette etter?