Innenfor disse to områdene er ansvaret fordelt på flere enheter. 

Regulatorisk enhet 1 og 2

Henvendelser om koordinering av søknader (MT, endringer og fornyelser) der Norge er berørt land (CMS) i DCP/MRP eller medlemsland (MS) i CP, samt koordinering av nasjonale endringer og fornyelser rettes til mt@legemiddelverket.no

Henvendelser om koordinering av søknader (MT, endringer og fornyelser) der Norge er referanseland (RMS) i DCP/ MRP, rapportør/ korapportør (R/CoR) i CP eller for nasjonale søknader (markedsføringstillatelser/endringer i indikasjon og reseptstatus) og radiofarmaka rettes til pk@legemiddelverket.no

Enhet for produktinformasjon (PI-enheten)

Tar imot henvendelser om godkjenning av preparatomtaler, pakningsvedlegg og merking, nasjonal fase av søknader og avregistreringer.  

E-post: pi@legemiddelverket.no

Enhet for dokumentforvaltning

Tar imot henvendelser om teknisk validering av MT-søknader der Norge er RMS.

E-post: post@legemiddelverket.no

For andre, generelle henvendelser som ikke hører hjemme i noen av postboksene nevnt ovenfor, vennligst benytt e-postadressen post@legemiddelverket.no  

Oppdatert: 20.04.2017

Publisert: 01.07.2016

​Fant du det du lette etter?