Legemidler

Legemiddeldefinisjon

​​​Et legemiddel er ethvert stoff, droge eller preparat som

  1. utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr; eller
  2. kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning, eller for å påvise sykdom.

Legemidler omfatter generelt produkter til mennesker eller dyr som kan brukes til å forebygge eller behandle sykdom, eller som påstås i virke på denne måten. Dette innebærer at et produkt som ikke har noen fysiologisk effekt kan klassifiseres som legemiddel dersom det har medisinske påstander.

Begrepet omfatter også homøopatiske legemidler, plantebaserte legemidler og naturlegemidler som beskrevet i legemiddelforskriften

Produkter som grenser opp til legemidler er blant annet kosttilskudd, kosmetikk, fôr, biocider og medisinsk utstyr.

Plantebaserte legemidler

Plantebaserte legemidler har ett eller flere virkestoffer som består av plantemateriale. De deles inn i plantebaserte legemidler med veletablert bruk og tradisjonelle plantebaserte legemidler. For plantebaserte legemidler med veletablert bruk må det foreligge kliniske studier av produktet (eller av lignende produkter som har vært på markedet i minst ti år). De tradisjonelle plantebaserte legemidlene må vise til sikker bruk i minst 30 år forut for søknad, herunder minst 15 år i EØS-området. Disse oppfyller også de samme kravene som gjelder for andre legemidler, men de har reduserte krav til dokumentasjon av effekt. Les mer om plantebaserte legemidler.

Naturlegemidler

Naturlegemidler er en type legemidler hvor virkestoffet eller virkestoffene har et naturlig utspring. Virkestoffene utgjør en plantedel, dyredel, bakteriekultur, et mineral, salt eller en saltløsning som ikke omfattes av definisjonen av plantebasert legemiddel. Naturlegemidler er godkjent og merket med «Naturlegemiddel godkjent av Statens legemiddelverk». Det finnes per i dag ingen slike naturlegemidler på markedet i Norge. Les mer om godkjenning av naturlegemidler.

Homøopatiske legemidler

Homøopatiske legemidler er produkter som er fremstilt etter homøopatisk tradisjon. Homøopati bygger ikke på naturvitenskaplige prinsipper om sammenheng mellom dose og effekt. I stedet bygger det på en teori om at et stoff i sterkt fortynnet form vil kunne behandle samme symptomer som de symptomer stoffet vil gi, dersom det inntas ufortynnet av en frisk person. Fortynningsgraden er oftest angitt i desimalfortynninger D. Dette angir hvor mange ganger utgangsstoffet er fortynnet 10 ganger. D6 angir dermed at utgangsstoffet er fortynnet med en faktor 10-6. Les mer om homøopatiske legemidler.

Gen-, celle- og vevsterapi

Slike produkter regnes som legemidler.Produkttyper i grenseflaten mot legemidler

Kosttilskudd

Kosttilskudd er næringsmidler som er beregnet til å supplere kosten. Produktene skal inneholde konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. Kosttilskudd er regulert av kosttilskuddforskriften. Det er en gråsone mellom plantebaserte legemidler og kosttilskudd fordi urter ofte er både mat og medisin. For eksempel er salvie både en medisinplante og et vanlig krydder. Mattilsynet forvalter regelverk som gjelder kosttilskudd. Les mer om kosttilskudd på Mattilsynets nettsider.

Kosmetikk

Kosmetikk er produkter til personlig pleie, parfymering og forskjønnelse av blant annet hår, hud og tenner. Eksempler er solkremer, tannkremer, munnvann, såper, håndrens, sjampo, bodylotion, etterbarberingsvann, deodoranter, tannblekemidler og kuldekremer. Kosmetikk omfatter også produkter som injiseres i hud i mennesker og dyr i kosmetisk hensikt – som permanent makeup og andre tatoveringsprodukter, samt dyrepleieprodukter. Kosmetikk er regulert av kosmetikkloven og tilhørende forskrifter.

Mattilsynet forvalter regelverk som gjelder kosmetikk. Les mer om kosmetikk på Mattilsynets nettsider.

Fôr

Dyrefôr er alle stoffer eller produkter, herunder tilsetningsstoffer, uansett om de er bearbeidet, delvis bearbeidet eller ubearbeidet, som er beregnet til fôring av dyr, herunder også levende fôr til akvatiske dyr. Dyrefôr er regulert av fôrvareforskriften.

Mattilsynet forvalter regelverket som gjelder dyrefôr. Les mer om dyrefôr på Mattilsynets nettsider. Medisinfôr er regulert i en egen forskrift som forvaltes av Mattilsynet og Statens legemiddelverk.

Kjemikalier

Kjemikalier er grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike. Kjemikalier er regulert av flere forskrifter.

Miljødirektoratet forvalter regelverket som gjelder kjemikalier. Les mer om kjemikalier på Miljødirektoratets nettsider.

Biocider

Et biocidprodukt inneholder aktive stoffer (biocider) som medvirker til bekjempelse av uønskede organismer. Biocider og biocidprodukter utgjør en gruppe kjemikalier med uønskede egenskaper i forhold til helse og miljø. Biocider er regulert av biocidforskriften.

Miljødirektoratet forvalter regelverket som gjelder biocider.

Medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er utstyr som er ment å skulle anvendes på mennesker for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Medisinsk utstyr er regulert av lov om medisinsk utstyr og tilhørende forskrift.

Legemiddelverket forvalter regelverket som gjelder medisinsk utstyr. Les mer om medisinsk utstyr.

Oppdatert: 24.07.2018

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?