Klinisk forskning med legemidler kan være både intervensjons-studier og ikke-intervensjons-studier (observasjonsstudier). Legemiddelverket skal bare godkjenne intervensjonsstudiene før de settes i gang. Les mer om godkjenningsprosessen.

I en klinisk intervensjonsstudie med legemidler mottar forsøkspersonene en behandling, eller en oppfølging de ellers ikke ville ha fått. Det kan for eksempel være bruk av nye legemidler, nye bruksområder, ekstra oppfølgingsprosedyrer, eller behandlingsprosedyrer. I en klinisk utprøving med legemidler (intervensjonsstudie) kan man for eksempel sammenlikne en ny behandling med en eksisterende standardbehandling, med placebobehandling eller med ingen intervensjon. I denne type studier kan man også sammenlikne flere typer behandling som allerede er i bruk.

Ikke-intervensjonsstudier studerer helseeffekter på en gruppe pasienter som mottar standard behandling.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?