Clinical Trials Information System (CTIS)https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/clinical-trials-information-system-ctisClinical Trials Information System (CTIS)Informasjon om opplæring i Clinical Trials Information System (CTIS), i forbindelse med implementering av ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)2885Informasjon om opplæring i CTIS, i forbindelse med implementering av ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)

​Fant du det du lette etter?