​​

 

 

Informasjon om ny forordninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/informasjon-om-ny-forordningInformasjon om ny forordningFra 31. januar 2022 vil kliniske studier reguleres under et nytt europeisk regelverk, Forordning (EU) Nr. 536/2014. 2999Fra 31. januar 2022 vil kliniske studier reguleres under et nytt europeisk regelverk, Forordning (EU) Nr. 536/2014.
Clinical Trials Information System (CTIS)https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/clinical-trials-information-system-ctisClinical Trials Information System (CTIS)Informasjon om implementering og opplæring i Clinical Trials Information System (CTIS), i forbindelse med ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)2885Informasjon om implementering og opplæring i Clinical Trials Information System (CTIS), i forbindelse med ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)
Ofte stilte spørsmål og svarhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/ofte-stilte-sporsmal-og-svarOfte stilte spørsmål og svarNedenfor finnes det en samling av spørsmål og svar vedrørende forordning for kliniske studier (Clinical Trials Regulation, no. 536/2014). Listen oppdateres med jevne mellomrom.3421Her er det en samling av spørsmål og svar vedrørende forordning for kliniske studier (Clinical Trials Regulation, no. 536/2014). Listen oppdateres med jevne mellomrom.
Hvordan har Legemiddelverket forberedt seg?https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/hvordan-forbereder-legemiddelverket-segHvordan har Legemiddelverket forberedt seg?Informasjonsmøter, brukertesting, opplæring og deltakelse i VHP - Legemiddelverket har forberedt seg på overgangen til nytt regelverk på mange ulike måter. 3003Informasjonsmøter, brukertesting, opplæring og deltakelse i VHP - Legemiddelverket har forberedt seg på overgangen til nytt regelverk på mange ulike måter.
Overgangsordning og regelverkhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/overgangsordning-og-regelverkOvergangsordning og regelverkDet vil være en overgangsperiode på tre år i forbindelse med implementeringen av ny forordning.3001Det vil være en overgangsperiode på tre år i forbindelse med implementeringen av ny forordning.

​Fant du det du lette etter?