Informasjon om ny forordninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/informasjon-om-ny-forordningInformasjon om ny forordningFra 31. januar 2022 vil kliniske studier reguleres under et nytt europeisk regelverk, Forordning (EU) Nr. 536/2014. 2999
Clinical Trials Information System (CTIS)https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/clinical-trials-information-system-ctisClinical Trials Information System (CTIS)Informasjon om implementering og opplæring i Clinical Trials Information System (CTIS), i forbindelse med ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)2885Informasjon om implementering og opplæring i Clinical Trials Information System (CTIS), i forbindelse med ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)
Ofte stilte spørsmål og svarhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/ofte-stilte-sporsmal-og-svarOfte stilte spørsmål og svarNedenfor finnes det en samling av spørsmål og svar vedrørende forordning for kliniske studier (Clinical Trials Regulation, no. 536/2014). Listen oppdateres med jevne mellomrom.3421Her er det en samling av spørsmål og svar vedrørende forordning for kliniske studier (Clinical Trials Regulation, no. 536/2014). Listen oppdateres med jevne mellomrom.

​Fant du det du lette etter?