​​​​​​​​

 

 

Clinical Trials Information System (CTIS)https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/clinical-trials-information-system-ctisClinical Trials Information System (CTIS)Informasjon om implementering og opplæring i Clinical Trials Information System (CTIS), i forbindelse med ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)2885Informasjon om implementering og opplæring i Clinical Trials Information System (CTIS), i forbindelse med ny forordning for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014)
Informasjon om ny forordninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/informasjon-om-ny-forordningInformasjon om ny forordningFra 31. januar 2022 vil kliniske studier reguleres under et nytt europeisk regelverk, Forordning (EU) Nr. 536/2014. 2999Fra 31. januar 2022 vil kliniske studier reguleres under et nytt europeisk regelverk, Forordning (EU) Nr. 536/2014.
Overgangsordning og regelverkhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/overgangsordning-og-regelverkOvergangsordning og regelverkDet vil være en overgangsperiode fra dagens ordning fram til den nye forordningen må tas i bruk.3001Det vil være en overgangsperiode fra dagens ordning fram til den nye forordningen må tas i bruk.
Hvordan forbereder Legemiddelverket seg?https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/hvordan-forbereder-legemiddelverket-segHvordan forbereder Legemiddelverket seg?3003Informasjon om Voluntary Harmonisation Procedure (VHP og VHP +).

​Fant du det du lette etter?