Legemiddelverket har satt seg mål å gi det første svaret til søker innen 30 og at søknaden er ferdigbehandlet innen 60 dager.

Se oversikt over saksbehandlingstider pr. 1. september 2015.

Oversikten viser gjennomsnittlige saksbehandlingstid for sakene vi har behandlet hver måned hittil i år. Saksbehandlingstiden regnes fra den dagen søknaden er komplett og til den dagen der Legemiddelverket har godkjent eller avslått søknaden.

Publisert: 20.09.2016

​Fant du det du lette etter?