​​​​​​​​​​​​​​​Klikk på overskriftene nedenfor for å se informasjon om den enkelte vaksinen.​

Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 12 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler hvem som får denne vaksinen i Norge.

Effekt

Dokumentasjon på godkjenningstidspunktet viste 95% beskyttelse mot covid-19 fra 7 dager etter siste dose.

Det antas at vaksinen gir effekt 14 dager etter første dose, men det er viktig med en andre dose for maksimal beskyttelse. Se nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Vanlige bivirkninger

 • Mer enn 80% fikk smerter på stikkstedet.
 • Andre vanlige bivirkninger er trøtthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber. Bivirkningen kan være ubehagelige, men går vanligvis over etter noen dager.
 • Vanlige bivirkninger kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Noen kan oppleve hovne lymfeknuter, som kan vedvare i 7-10 dager.
 • Flere opplevde bivirkninger (nevnt over) etter andre dose enn etter første dose.

Etter at vaksinen er tatt i bruk i flere land, er det meldt om noen tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner.

Mer informasjon om bivirkninger:

Vaksinen inneholder:

 • En bit av arvestoffet (mRNA) fra covid-19 viruset: biten koder for spike-proteinet.
 • Lipider (fettstoffer): mRNA er kapslet inn i små fettkuler som gjør at mRNA kan tas opp i cellene så de kan lage spike-proteinet. Det er disse stoffene som gjør at vaksinen er melkehvit.
 • Salter: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Sukrose (sukker): tilsatt for å stabilisere vaksinen når den fryses.

Slik virker vaksinen

Comirnaty virker ved å forberede kroppens forsvar mot koronavirus sykdom (covid-19). Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset SARS-CoV-2. Piggene (S-proteiner) brukes av viruset for å feste seg og å komme inn i mottakelige celler.

Når en person blir vaksinert vil noen celler ta opp vaksinen, lese instruksen i budbringer RNA (mRNA) og midlertidig produsere S-proteinet. Immunsystemet vil anse S-proteinet som fremmed og dette fører til produksjon av antistoffer og aktivering av T-celler. Dersom den vaksinerte senere kommer i kontakt med SARS-CoV-2 vil immunsystemet gjenkjenne viruset og vil være klar til å forsvare seg. mRNA fra vaksinen brytes raskt ned i kroppens celler og påvirker ikke arvestoffet.

Mer informasjon om vaksinen

​Spikevax (tidligere Covid-19 Vaccine Moderna) ​

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 12 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler hvem som får denne vaksinen i Norge.

Effekt

Dokumentasjon på godkjenningstidspunktet viste 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.

Det antas at vaksinen gir beskyttelse 14 dager etter første dose, men det er viktig med en andre dose for maksimal beskyttelse. Se nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Vanlige bivirkninger

 • De fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
 • Vanlige bivirkninger kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon.

Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon.

Mer informasjon om bivirkninger

Vaksinen inneholder:

 • En bit av arvestoffet (mRNA) fra covid-19 viruset: biten koder for spike-proteinet.
 • Lipider (fettstoffer): mRNA er kapslet inn i små fettkuler som gjør at mRNA kan tas opp i cellene så de kan lage spike-proteinet. Det er disse stoffene som gjør at vaksinen er melkehvit.
 • Salter: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Sukrose (sukker): tilsatt for å stabilisere vaksinen når den fryses

Slik virker vaksinen

Covid-19 Vaccine Moderna virker ved å forberede kroppens forsvar mot koronavirus sykdom (covid-19). Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset SARS-CoV-2. Piggene (S-proteiner) brukes av viruset for å feste seg og å komme inn i mottakelige celler.

Når en person blir vaksinert vil noen celler ta opp vaksinen, lese instruksen i budbringer RNA (mRNA) og midlertidig produsere S-proteinet. Immunsystemet vil anse S-proteinet som fremmed og dette fører til produksjon av antistoffer og aktivering av T-celler. Dersom den vaksinerte senere kommer i kontakt med SARS-CoV-2 vil immunsystemet gjenkjenne viruset og vil være klar til å forsvare seg. mRNA fra vaksinen brytes raskt ned i kroppens celler og påvirker ikke arvestoffet.

Mer informasjon om vaksinen

Vaxzevria (AstraZeneca)

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 18 år og oppover.

AstraZeneca-vaksinen er blitt tatt ut av koronavaksinasjons-programmet - se informasjon på regjeringen.no.

Effekt

Dokumentasjon på godkjenningstidspunktet viste en beskyttelse på 60% fra 15 dager etter andre dose. Dette kan endres når AstraZeneca leverer oppdatert dokumentasjon til europeiske legemiddelmyndigheter.

Det antas at vaksinen gir beskyttelse 21 dager etter første dose, men det er viktig med en andre dose for maksimal beskyttelse. Se nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet.

​Vanlige bivirkninger

 • Mange får minst en av følgende bivirkninger: ømhet eller smerter på stikkstedet, hodepine, trøtthet, muskelsmerter, uvelhet, feber, frysninger, leddsmerter eller kvalme de første dagene etter vaksinasjon.
 • Vanlige bivirkninger kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Bivirkningene er ofte mildere og sjeldnere etter andre dose enn etter første. Bivirkningene er mildere og sjeldnere hos de over 65 år.
 • Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten
Mer informasjon om bivirkninger:

Har du fått uventede, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon? Når skal du kontakte lege?

Vaksinen inneholder:

 • En virusvektor (modifisert forkjølelsesvirus av adenovirusfamilien opprinnelig isolert fra sjimpanse). Virusvektoren er endret slik at det inneholder en bit av arvestoffet fra koronaviruset. Biten koder for spike-proteinet.
  • Siden man har endret DNA i virusvektoren er den klassifisert som en GMO (genmodifisert organisme).
  • Virusvektoren dyrkes i celler som er vanlig å bruke for produksjon av slike vektorer og som vil sikre produksjon i stor skala.
  • Virusvektoren kan ikke formere seg i kroppen. Når virusvektoren kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke biten av arvestoff fra koronaviruset til å produsere spike-proteinet og dermed skape en immunrespons.
 • Histidinklorid: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Salter, etanol og sukrose (sukker): bidrar til å stabilisere vaksinen.
 • Polysorbat 80 (emulgator): tilsatt for å lage en jevn løsning og for å stabilisere vaksinen.

Slik virker vaksinen

Koronavaksinen  Vaxzevria fra AstraZeneca er en virusvektorvaksine som består av DNA som er pakket inn i ufarlige svekkede forkjølelsesvirus og inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. Dette viruset kan ikke formere seg i kroppen. Når viruset kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke informasjonen til å produsere spike-proteinet på covid-19-viruset.

Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19-viruset dersom man senere blir smittet av dette.

Mer informasjon om vaksinen

Covid-19 Vaccine Janssen

Godkjent bruksområde

Mot covid-19 sykdom hos personer fra 18 år og oppover.

Regjeringen har besluttet å tilby Covid-19 Vaccine Janssen utenfor vaksinasjons- programmet - se informasjon om ordningen på helsedirektoratet.no

Les hvorfor Janssen-vaksinen ikke er en del av vaksinasjonsprogrammet (fhi.no)

Effekt

Dokumentasjon på godkjenningstidspunktet viste en beskyttelse på  67 % 14 dager etter vaksinering.

Vanlige bivirkninger

 • De fleste opplever ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinering
  • Hevelse, smerte og rødhet på injeksjonsstedet
  • Kvalme
  • Hodepine
  • Muskelsmerter
  • Slapphet
 • Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon.
 • I studier er det meldt om noen tilfeller med alvorligere allergiske reaksjoner etter vaksinasjon.
 • Det er en sannsynlig sammenheng mellom Covid-19 Vaccine Janssen og sjeldne, men alvorlige tilfeller med blodpropp og lavt antall blodplater.

Mer informasjon om bivirkninger av Covid-19 Vaccine Janssen:

Vaksinen inneholder:

 • En virusvektor (modifisert humant forkjølelsesvirus av adenovirusfamilien). Virusvektoren er endret slik at den inneholder oppskriften på spike-proteinet. I tillegg er den delen av arvestoffet som gjøre det mulig for viruset å formere seg i humane celler fjernet.
  • Siden man har endret DNA i virusvektoren er den klassifisert som et genetisk modifisert virus.
  • Virusvektoren dyrkes i celler som er vanlig å bruke for produksjon av slike vektorer og som vil sikre produksjon i stor skala.
  • Når virusvektoren kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke biten av arvestoff fra koronaviruset til å produsere spike-proteinet og dermed skape en immunrespons.
 • Sitratbuffer: gir ønsket pH i vaksinen.
 • Salter, etanol og sakkarid: bidrar til å stabilisere vaksinen.
 • Polysorbat 80 (emulgator): tilsatt for å lage en jevn løsning og for å stabilisere vaksinen.

Slik virker vaksinen

Vaksinen inneholder ikke covid-19 virus, men består av et humant forkjølelsesvirus (Adenovirus serotype 26) som er endret slik at det inneholder genet for SARS-CoV-2 spike-protein. Viruset (det vil si vektoren) er også endret slik at det ikke kan formere seg i kroppen.

Når viruset (vektoren) kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke biten av arvestoff fra covid-19 viruset til å produsere den karakteristiske «spiken» på covid-19 viruset.

Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot «spiken» og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19 viruset dersom man senere blir smittet av dette.

Mer informasjon om vaksinen

Spørsmål om vaksinene?

Nyheter om koronavaksiner


Oppdatert: 25.08.2021

Publisert: 23.02.2021

​Fant du det du lette etter?