Status pr. 2. mars

  • Antall vaksinerte (første dose): 346 439
  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 3636
  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 1822

Oversikt over mistenkte bivirkninger

Klikk her for å laste ned siste rapport om bivirkninger pr. 2.  mars

Neste rapport publiseres 11. mars.

Vanlige bivirkninger av koronavaksiner

Klikk her for å se tidligere rapporter

Hva betyr bivirkningstallene i rapportene?

​Alle meldinger, uavhengig av om de er meldt av helsepersonell eller pasient eller mottatt fra vaksineprodusenter, havner i bivirkningsregisteret. Rapportene inneholder meldinger fra alle disse aktørene.

De ukentlige rapportene publiseres på torsdager. Rapportene oppsummerer alle meldinger som er vurdert og behandlet. Det vil være flere meldinger under behandling, og disse vil da først komme med i neste rapport.

Bivirkningsmeldingene vurderes løpende. Alvorlige meldinger prioriteres først. Rapportene vil derfor kunne gi et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige bivirkningsmeldinger.

Bivirkningstallene for de ulike koronavaksinene er ikke direkte sammenlignbare fordi de ikke har vært i bruk i koronavaksinasjonsprogrammet like lenge, og fordi vaksinene har vært gitt til ulikt antall personer og i ulike aldersgrupper.

Bivirkninger meldes på mistanke og rapportene beskriver hendelser som er oppstått etter vaksinasjon. At en hendelse er meldt betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng mellom den mistenkte bivirkningen og vaksinen. Kjente bivirkninger er omtalt i produktinformasjonen.

Hvordan foregår bivirkningsovervåking av koronavaksiner?

Oppdatert: 04.03.2021

Publisert: 14.01.2021

​Fant du det du lette etter?