​​​​​​​​​​​​Antall koronavaksiner som gis går ned og antall bivirkningsmeldinger synker. Derfor publisere bivirkningsnyhetene annenhver uke. Arbeidet med bivirkningsovervåkningen går som normalt.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Status pr. 18​. januar​:

  • Antall vaksinerte med første dose: 4 303 308​
  • Antall vaksinerte med andre dose: 3 964 788
  • Antall vaksinerte med tredje dose: 2 340 217
  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger:  51 985
  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger:  26 413​​

Oversikt over mistenkte bivirkninger

Klikk her for å laste ned sist​​​e rapport om bivirkninge​r pr. 18. januar​​

Neste rapport publiseres ​3. februar.

Klikk her for å se tidligere rapporter

Oktober

September

August

Juli

Juni​

Mai

April

Mars

Februar

Januar

Hva betyr bivirkningstallene i rapportene?

Den enkelte rapport viser oversikt over alle behandlede meldinger fra vaksinasjonen startet i Norge og frem til datoen for rapporten

Bivirkningsmeldingene hentes fra bivirkningsregisteret. Alle meldinger, uavhengig av om de er meldt av helsepersonell eller pasient eller mottatt fra vaksineprodusenter, havner i bivirkningsregisteret. Rapportene inneholder meldinger fra alle disse aktørene.

Rapportene publiseres annenhver uke på torsdager. Rapportene oppsummerer alle meldinger som er vurdert og behandlet. Det vil være flere meldinger under behandling, og disse vil da først komme med i neste rapport.

Bivirkningsmeldingene vurderes løpende. Alvorlige meldinger prioriteres først. Rapportene vil derfor kunne gi et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige bivirkningsmeldinger.

Bivirkningstallene for de ulike koronavaksinene er ikke direkte sammenlignbare fordi de ikke har vært i bruk i koronavaksinasjonsprogrammet like lenge, og fordi vaksinene har vært gitt til ulikt antall personer og i ulike aldersgrupper.

Bivirkninger meldes på mistanke og rapportene beskriver hendelser som er oppstått etter vaksinasjon. At en hendelse er meldt betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng mellom den mistenkte bivirkningen og vaksinen. Kjente bivirkninger er omtalt i produktinformasjonen.

Les mer:

Klikk her for informasjon om vanlige bivirkninger

De fleste bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon mot Covid-19, uavhengig av vaksinetype, gjelder forbigående bivirkninger som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter i kroppen. Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn. De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager de første dagene etter vaksinering. Les mer om vanlige bivirkninger og andre fakta om koronavaksiner

Hvilke bivirkninger kan unge forvente etter koronavaksinasjon?

Pakningsvedlegget gir informasjon om bivirkninger:

Aktuelle bivirkningstemaer:

Nyheter om koronavaksiner og bivirkninger:

Oppdatert: 20.01.2022

Publisert: 13.01.2021

​Fant du det du lette etter?