​Legemidler som er godkjent av EMA til behandling av covid-19

Remdesivir (Veklury)

Legemidlet har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. Det er et antiviralt legemiddel, opprinnelig utviklet for behandling av hepatitt C og senere testet mot ebola virussykdom.

EU-kommisjonen godkjente 03.07.20 at remdesivir (Veklury) brukes til behandling av covid-19. Det innebar at legemiddelet automatisk ble godkjent i Norge. Imidlertid er det de kliniske miljøene som avgjør om og på hvilken måte remdesivir (Veklury) skal brukes i Norge.

I november 2020 frarådet WHO bruk av remdesivir da man gjennom flere større studier ikke så at det har hatt effekt på dødeligheten av covid-19. Det er ikke påvist økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av remdesivir i studiene. 

Etter gjennomgang av oppdaterte effektdata fra legemiddelfirma, besluttet EMAs vitenskapskomité (CHMP) å innskrenke den opprinnelige indikasjonen for remdesivir (Velklury) i desember 2020. Nå gjelder indikasjonen for covid-19 pasienter (fra 12 år og oppover) med lungebetennelse og behov for ekstra oksygentilførsel, men ikke for de som trenger mekanisk pustestøtte (respirator eller hjerte-lungemaskin).

Les mer om hva en betinget (midlertidig) godkjenning av remdesivir (Veklury) betyr.

Legemidler EMA støtter bruk av til behandling av covid-19

Deksametason

EMAs komité for humane legemidler (CHMP) har konkludert med at legemiddelet kan brukes på voksne og ungdom fra 12 år, som trenger oksygenbehandling.
Deksametason er et kortikosteroid. Kortikosteroider er en gruppe betennelses- og immundempende legemidler godkjent til bruk ved en rekke betennelsestilstander, autoimmune sykdommer og kreft.

Firmaer som markedsfører deksametason for andre indikasjoner kan nå søke EMA eller nasjonale legemiddelmyndigheter om tillatelse til å utvide bruken til ny covid-19-indikasjon.
Les mer om den vitenskapelige bakgrunnen til CHMPs konklusjon

 

Publisert: 16.12.2020

​Fant du det du lette etter?