​Internasjonalt samarbeid

Legemiddelmyndigheter over hele verden er i tett dialog med forskere og legemiddelfirma som ønsker å utvikle legemidler, inkludert vaksiner, mot covid-19. Dette gjelder også Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) som Norge er tilknyttet. EMA samarbeider også tett med Verdens helseorganisasjon (WHO).

EMA har etablert en arbeidsgruppe (EMA's pandemic Task Force (COVID-ETF)) som samordner ressurser og støtter ulike forskningsprosjekter i EU. For å få legemidler, inkludert vaksiner, mot covid-19 raskest mulig på markedet, kan EMA korte ned tiden i alle trinn av prosedyrene frem til en eventuell godkjenning. Selv om EMA legger opp til raskere prosedyrer, må fortsatt tilstrekkelig dokumentasjon på effekt, sikkerhet og kvalitet foreligge.

Mer om:

 

 

Vaksiner mot covid-19https://legemiddelverket.no/godkjenning/legemidler-og-vaksiner-mot-covid-19/vaksiner-mot-covid-19Vaksiner mot covid-19Det pågår utprøving av en rekke vaksiner mot covid-19. Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask og effektiv utvikling og godkjenning – uten at det skal gå på bekostning av krav til dokumentasjon.2607Legemiddelmyndigheter over hele verden er i tett dialog med forskere og legemiddelfirma som utvikler vaksiner mot covid-19.
Utvikling og utprøving av legemidler til behandling av covid-19https://legemiddelverket.no/godkjenning/legemidler-og-vaksiner-mot-covid-19/utvikling-og-utproving-av-legemidler-til-behandling-av-covid-19Utvikling og utprøving av legemidler til behandling av covid-19Det pågår utprøving av en rekke eksisterende legemidler til behandling av covid-19. Resultatene begynner nå å komme fra kliniske studier på flere av legemidlene, og første godkjenning er gitt. 2608Resultatene begynner nå å komme fra flere kliniske studier, og første legemiddel er godljent til bruk mot covid-19.

​Fant du det du lette etter?