Dopinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-doping/dopingDopingStatens legemiddelverk forvalter dopinglisten i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler (dopingforskriften). 474
Håndtering av narkotika i industrienhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-doping/handtering-av-narkotika-i-industrienHåndtering av narkotika i industrienVirksomheter som ønsker å håndtere narkotika skal ha en tilvirker-, import-, eller grossisttillatelse som omfatter narkotika.478
Narkotikalistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-doping/narkotikalistenNarkotikalistenNarkotikalisten er en oversikt over narkotiske midler og er en del av narkotikaforskriften.479
Narkotikaveilederhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/veiledning-for-apotek-om-narkotikaregnskap-oppbevaring-og-meldeplikt-ved-tap-av-narkotikaNarkotikaveilederHer er en veiledning i hvordan man oppnår god kontroll med narkotika i apotekene. Reglene for kontroll med narkotika ble endret for noen år siden, og beskriver ikke lenger i detalj hvordan dette skal gjøres.495Krav til oppbevaring, regnskap og melding om tap av narkotika.
Schengen-attesthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/schengen-attestSchengen-attestEn Schengen-attest er dokumentasjon fra et norsk apotek på at du eier en medisin som inneholder narkotika eller psykotrope stoffer. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.739Skjema og veiledning, informasjon om hvor lenge attesten er gyldig og hvilke legemidler den gjelder.

​Fant du det du lette etter?