CBD og cannabis - import, omsetning og medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-pasienter/regelverk-for-import-omsetning-og-bruk-av-medisinsk-cannabisCBD og cannabis - import, omsetning og medisinsk brukCannabidiol (CBD) anses i utgangspunktet som legemiddel i Norge. I tillegg anses CBD-produkter basert på plantemateriale og ekstrakter fra cannabisplanten som narkotika.1967
Dopinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-doping/dopingDopingStatens legemiddelverk forvalter dopinglisten i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler (dopingforskriften). 474
Håndtering av narkotika i industrienhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-doping/handtering-av-narkotika-i-industrienHåndtering av narkotika i industrienVirksomheter som ønsker å håndtere narkotika skal ha en tilvirker-, import-, eller grossisttillatelse som omfatter narkotika.478
Narkotikalistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-doping/narkotikalistenNarkotikalistenNarkotikalisten er en oversikt over narkotiske stoffer og er en del av narkotikaforskriften.479
Narkotikaveilederhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/veiledning-for-apotek-om-narkotikaregnskap-oppbevaring-og-meldeplikt-ved-tap-av-narkotikaNarkotikaveilederHer er en veiledning i hvordan man oppnår god kontroll med narkotika i apotekene. Reglene for kontroll med narkotika ble endret for noen år siden, og beskriver ikke lenger i detalj hvordan dette skal gjøres.495Krav til oppbevaring, regnskap og melding om tap av narkotika.
Schengen-attesthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/schengen-attestSchengen-attestEn Schengen-attest er dokumentasjon fra et apotek på at du eier legemidler med narkotiske virkestoffer (f.eks beroligende, sterke smertestillende, sentralstimulerende eller legemidler for søvn). Det er lurt å ha med seg en slik attest på reise i Schengen.739Informasjon om hvilke legemidler attesten gjelder, gyldighetstid og skjema.

​Fant du det du lette etter?