​​​​I tillegg er det ved innførsel eller utførsel av narkotika krav om en tillatelse (narkotikasertifikat) for hver forsendelse.

Saksbehandlingstiden for narkotikasertifikat er inntil ti virkedager fra Legemiddelverket har mottatt søknaden.

Søknad om tillatelse til innførsel / utførsel (narkotikasertifikat)

Søknader om narkotikasertifikater sendes elektronisk i NDSWeb. For nye virksomheter, send en henvendelse til narkotikasertifikater@legemiddelverket.no.

Krav til saksbehandlingstid: 10 dager

​​Sertifikatgebyr

Fra 1. januar 2022 vil det kreves et gebyr på 1300 kroner per sertifikat i henhold til narkotikaforskriften § 18. Jf. Høring om endring av narkotikaforskriften § 18 som ble gjennomført i 2020. 

Det kan gis helt eller delvis unntak fra dette gebyret jf. narkotikaforskriften § 18. Legemiddelverket har utarbeidet en veileder for å skissere i hvilke tilfeller det vil være aktuelt å sette ned eller frafalle krav om gebyr - Veileder for sertifikatgebyr for virksomheter. Legemiddelverket ønsker å presisere at et unntak fra gebyrkravet ikke er et unntak fra sertifikatkravet. Med unntak av de blandingene som er beskrevet i narkotikaforskriften § 10, krever alle innførsler og utførsler med narkotiske og psykotrope stoffer sertifikat.

Virksomhetene vil bli fakturert på månedsbasis.  

Praktisk informasjon om hvordan det kan bes om unntak fra gebyrkravet vil bli publisert i løpet av høsten 2021. 

​Kvartalsregnskap

Virksomheter som innfører eller utfører narkotika skal føre regnskap over siste kvartals innførsel og utførsel av narkotika som er sertifikatpliktig, og over sertifikater som ikke er benyttet innen sertifikatets gyldighet. Regnskapene skal sendes inn til Legemiddelverket innen 14 dager etter siste kvartal.

Årsregnskap

Virksomheter som driver tilvirkning av, handel med, eller lagerholder narkotika, eller legemidler med innhold av narkotika, skal sende inn årsregnskap til Legemiddelverket. Fristen for innlevering av årsregnskapet er for øyeblikket på høring - Høring om endring av narkotikaforskriften § 14

Regelverk

Oppdatert: 31.10.2018

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?