​​​I tillegg er det ved innførsel eller utførsel av narkotika krav om en tillatelse (narkotikasertifikat) for hver forsendelse.

Saksbehandlingstiden for narkotikasertifikat er inntil ti virkedager fra Legemiddelverket har mottatt søknaden.

Søknad om tillatelse til innførsel / utførsel (narkotikasertifikat)

Søknader om narkotikasertifikater sendes elektronisk i NDSWeb. For nye virksomheter, send en henvendelse til narkotikasertifikater@legemiddelverket.no.

Krav til saksbehandlingstid: 10 dager

Kvartalsregnskap

Virksomheter som innfører eller utfører narkotika skal føre regnskap over siste kvartals innførsel og utførsel av narkotika som er sertifikatpliktig, og over sertifikater som ikke er benyttet innen sertifikatets gyldighet. Regnskapene skal sendes inn til Legemiddelverket innen 14 dager etter siste kvartal.

Årsregnskap

Virksomheter som driver tilvirkning av, handel med, eller lagerholder narkotika, eller legemidler med innhold av narkotika, skal sende inn årsregnskap til Legemiddelverket. Frist for innlevering er siste virkedag i april.

Regelverk

Oppdatert: 31.10.2018

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?