• ​Virksomheten mottar original + to gjenparter av narkotikasertifikatet per post dersom innførsels- eller utførselstillatelse innvilges.
  • Dersom en virksomhet skal innføre narkotika: Virksomheten (importør) sender originalen av sertifikatet til utenlandsk eksportør - som så søker sine myndigheter om utførsel.
  • Dersom en virksomhet skal utføre narkotika: Original av utførselstillatelsen skal medfølge sendingen.
  • Første gjenpart: Beholdes av virksomheten som skal påføre denne dato for innførsel / utførsel (grensepassering, eventuelt tolldeklareringsdato), og stempel / underskrift av ansvarlig person.
  • Dersom det er avvik mellom mengde i sertifikatet og mengde faktisk innført / utført, skal antall pakninger som faktisk er innført / utført angis på gjenparten (ved råvare angis vekt).
  • Virksomheten sender kvittert gjenpart tilbake til Legemiddelverket som bilag til kvartalsregnskap (se Veiledning for kvartalsregnskap for narkotika og psykotrope stoffer).
  • Andre gjenpart er virksomhetens arkivkopi.

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?